czwartek, 15 czerwca 2017

This week: is time to start Tango Unders Sails

TANGO UNDER SAILS is a weekly cruise on the Masurian lakes, Poland (17-24.06.2017) on the yacht Antila (about 8 m after board), ending each day in elegant restaurants with Argentine tango- this is our offer. We added for tirelessly tangueros Holiday Tango lessons, Aqua tango and a morning yoga. IMPORTANT!
EVERY DAY (17-24.06) MILONGAS ARE OPEN FOR ALL!
Here you will find all the days of the Tango Under Sail:
# 1 day, 17.06 (Saturday) OPENING MILONGA 
# 2 day, 18.06 (Sunday) MEDIEVAL MILONGA 
# 3 day 19.06. (Monday) MILONGA NAVIGATOR 
# 4 day 20.06 (Tuesday) MILONGA IN THE AMAX HOTEL
# 5 day 21.06 (Wednesday) MILONGA IN THE AMAX HOTEL BIS 
# 6 day 22.06 (Thursday) MILONGA MILLENIUM SHANTY AND TANGO 
# 7 day 23.06 (Friday) CAPTAIN MILONGA
Contact +48 601 461 366 Anna
-------------------
TANGO POD ŻAGLAMI czyli tygodniowy rejs po Mazurskich jeziorach (17-24.06.2017) na jachtach typu Antila (ok 8 m po pokładzie), kończących się każdego dnia w eleganckich restauracjach tangiem argentyńskim to nasza oferta. Dodaliśmy dla niezmordowanych tangeros Holiday lesson oraz Aqua tango oraz poranną jogę. WAŻNE!
KAŻDEGO DNIA (17-24.06) MILONGI SĄ OTWARTE DLA WSZYSTKICH!
Przygotowałam ściągę: tu znajdziecie wszystkie dni podczas Tanga Pod Żaglami:
# 1 dzień, 17.06(sobota) OPENING MILONGA 
# 2 dzień, 18.06 (niedziela) KRZYŻACKA MILONGA 
# 3 dzień 19.06. ((poniedziałek) MILONGA NAVIGATOR 
# 4 dzień 20.06 (wtorek) MILONGA W HOTELU AMAX
# 5 dzień 21.06 (środa) MILONGA W HOTELU AMAX BIS 
# 6 dzień 22.06 (czwartek) SZANTOWO-TANGOWA MILONGA MILLENIUM 
# 7 dzień 23.06 (piątek) MILONGA KAPITAŃSKA
Kontakt: +48 601 461 366 Anna

wtorek, 13 czerwca 2017

TANGO MILONGA FESTIVALITO - BYŁO ŚWIETNIE!

Ogłaszam TANGO MILONGA FESTIVALITO za zakończony! 
Dziękuję naszemu wspaniałemu Trio z Krakowa (Trio Grzegorza Frankowskiego), naszym instruktorom Facundo Penalva i Anita Escobar za doskonałe warsztaty i piękny pokaz oraz uczestnictwo w Open Air Milonga w parku Slowackiego - byliście cudni!.Dziękujemy za stworzenie wspaniałej atmosfery wszystkim TDJ'om: przybyłym zza morza (TDJ Marinella Varbanova) i odległego Torunia  (TDJ Beata, Urszula) oraz naszemu nieocenionemu, bielskiemu tanguero - TDJ Lechowi Hojnackiemu oraz wszystkim uczestnikom tego 3 dniowego święta tanga w Bielsku-Białej za fantastyczne, wspólne tangowanie, za niebywałą atmosferę radości i tangowej melancholii. Jak zawsze, staram się aby tango połączyło nas w wielką tangową rodzinę. Uważam, że jesteśmy skazaniu na niebywały sukces w tej materii. Znowu się udało!
Zdjęcia naszej absolutnej mistrzyni aparatu Sona Komarkova, Czechy!
Zobaczcie jej trzy albumy - zdjęcia są doskonałe!
1. warsztaty - dokumentacja fantastyczna
2. Festivalito pokaz Anita & Facundo -Metrum Jazz Club
3. Festivalito koncert & milonga live
Do zobaczenia najdalej w styczniu 2018 na Beskid Tango Marathon w Szczyrku lub w każdy wtorek w Metrum!
A teraz Ahoj przygodo- już w sobotę ruszamy w rejs na Mazury NA TANGO POD ŻAGLAMI!
------------------
TANGO MILONGA FESTIVALITO has ended!
Thanks to our magnificent Trio from Cracow (Grzegorz Frankowski Trio) our instructors Facundo Penalva and Anita Escobar for the excellent workshops 

and a beautiful show and all the participation in Open Air Milonga in Slowacki park - you were wonderful !. Thank you for creating a wonderful atmosphere for all TDJs: arriving from the sea (TDJ Marinella Varbanova) and distant Torun (TDJ Beata, Urszula) and our beloved white tanguero - TDJ Lech HojnackiTDJs coming from behind the sea (TDJ Marinella Varbanova) and distant Toruń (TDJ Beata Urszula) and our well known, great tanguero and TDJ Lechosław Hojnacki and all the participants of this 3-day tango festival in Bielsko-Biała for a fantastic days and nights, for a wonderful atmosphere of joy and tangential melancholy. .
As always, I try to make tango connect us into a big tango family. I think we are condemned to great success in this matter. Again!
Pictures of our absolute champion of the camera: Sona Komarkova, Czech Republic.
See her three albums:
1. workshops - fantastic documentation
2. Festivalito show Anita & Facundo -Metrum Jazz Club
3. Festivalito concert & milonga live
See you furthest in January 2018 on the Beskid Tango Marathon in Szczyrk or every Tuesday in Metrum Jazz Club!
And now: Ahoy adventure - already on Saturday we go on a trip to Mazury to TANGO UNDER SAIL!

piątek, 9 czerwca 2017

"Pełna kultura " też z tangiem

Napisali o nas w PEŁNEJ KULTURZE - bielskim miesięczniku wydarzeń kulturalnych- DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY BIELSZCZAN I CAŁĄ RESZTĘ ŚWIATA!
'''''''''''''''''''
They wrote about us in  THE FULL CULTURE - Bielsko monthly cultural events - THANK YOU AND WELCOME BIELSKO CITIZENS AND ALL OTHER OF THE WORLD!

Niespodzianki/Suprises

We invite you to the tango boutique with clothes made by Agnieszka Kamionka (Kraków). We have a vailable also tops and tango skirts made by Weronika Niezgoda - tango fashion design-  8 skirts and 3 tops are waiting for the owner! 
They will be available at the classes today (19:16 at Nadbrzeżna street) and at Opening Milonga and tomorrow at Festivalito!
- the second one is AFTER PARTY SUPRISE - to win FREE monthly tango course with Facundo and Anita (for couple)! 

Only for participants After party Milonga ! Welcome on Sunday to the Metrum Jazz Club :)  
----------------------
Zapraszamy do tangowego butiku z ubraniami od Agnieszki Kamionka (Kraków) a jest jeszcze więcej niespodzianek:
- dotarły do Bielska topy i spódnice tangowe made in Weronika Niezgoda "tango fashion design"
8 spódniczek i 3 topy czekają na właścicielkę!
Będą od dziś na lekcjach i na Opening Milondze a także od jutra na Festivalito!
- druga to NIESPODZIANKA NA AFTER PARTY - do WYGRANIA JEST darmowy miesięczny kurs tanga z Facundo i Anitą (dla pary)!
Tylko dla uczestników After party- zapraszamy w niedzielę do Metrum Jazz Club :)

TANGO MILONGA FESTIVALITO czas zacząć

To już dziś - 09.06, piątek od 20:30 zaczynamy Tango Milonga Festivalito w Bielsku-Białej! /Today, June 9th,Friday we start the Tango Milonga Festivalito! in Bielsko-Biała.
Zapraszamy do Hotelu Qubus na OPENING MILONGA .
20:30 - 24:00 OPENING MILONGAOpieką muzyczną otoczy nas znany i lubiany bielski tanguero i TDJ Lechosław Hojnacki.MIEJSCE: Paninoteka Torino na parterze Hotelu Qubus, Sfera II, Bielsko-Biała. Obok Bolka i Lolka.PARKING kryty bezpłatny: na 5 piętrze parkingu Nowej Sfery (kierowac się strzałkami PARKING HOTELU QUBUS). Stamtąd szybka winda na parter do lobby hotelowego.WSTĘP BEZPLATNY!
A od jutra (sobota 10.06) zaczynamy pierwsze warsztaty i koncert z milongą live -Tango Milonga Festivalito! Szczegóły/Details 
Poczytajcie tez PEŁNĄ KULTURĘ jak ładnie o nas  napisali!
-------------------------------------
Today, June 9th, Friday we start the Tango Milonga Festivalito In Bielsko-Biała!
Welcome to the Qubus Hotel at OPENING MILONGA.
20:30 - 24:00 OPENING MILONGA
The famous and well-known Bielski tanguero and TDJ Lechosław Hojnacki surround us with his music.
PLACE: Cafe Torino on the ground floor of Qubus Hotel, Sfera II, Bielsko-Biala. Next to Bolek and Lolek fugures (famous polish kids stories main characters)
FREE PARKING: On the 5th floor of the New Sphere parking (follow the arrows of the QUBUS PARKING HOTEL). From there a quick elevator to the ground floor to the hotel lobby.FREE ADMISSION!
And from tomorrow (Saturday 10.06) we start the FIRST WORKSHOPS and Concert with Milonga liveof Tango Milonga Festivalito
Read also FULL CULTURE as nicely written about us :) 

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Przedstawiamy instruktorów na Tango Pod Żaglami

We proudly present our guests on our sailing-tango expedition "Tango Under Sail"
INSTRUCTORS:
1. Facundo Penalva and Anita Escobar -

 Argentine instructors, versatile dancers (Anita is a pilates instructor, yoga and kizomba instructor), both lead lessons in Bielsko-Biała and Facundo will lead the Aqua Tango in the pool)
2. Agnieszka Porczak - Dancer and instructor of tango with many years of experience. Tango has been dancing since 2004, and in 2006 she opened her first tango school in Krakow called "Apasionata". She dances both, as a follower and as a lead,er, her favorite dance form in this second role, is milonga. In teaching tango, pays special attention to communication in pairs, improvisation and the active role of the woman in dance. "(We like it!)
And finally we proudly present our next dear guests: insructors from Greece: Marie Loy and her partner Stamatis.

Stamatis & Marie say about themselves, that we "Bailamos lo que somos" - we dance what we are" this is their motto. They met in 2012 in Argentine dance school in Athens. Since then, their lives were connected under Tango's melody. Their tango education entiles traditional greek dance, ballet, contemporary dance, latin and salsa. Mary's engagement with acrodance, yoga and pilates. Stamati's dancing evolution has been deeply affected by his profesional engagement with the arts and photography. Through the liberation of spirit and movement, they develop improvisation techinques which aim at developing the creativity of dancers and two-way of communication of the couple.
-------------------------------------------------------
Z dumą prezentujemy naszych gości na naszej żeglarsko-tangowej wyprawie "Tango Pod Żaglami"

INSTRUKTORZY:

1. Facundo  Penalva i Anita Escobar - Argentyńscy instruktorzy mieszkający obecnie w Krakowie, tancerze wszechstronni (Anita jest instruktorką pilatesa, jogi i kizomby), oboje prowadza zajęcia w Bielsku-Białej a Facundo będzie prowadził podczas naszego rejsu lekcje Aqua tango (tango w basenie)
2. Agnieszka Porczak - Tancerka i instruktorka tanga z wieloletnim doświadczeniem. Tango tańczy od 2004 roku, W 2006 roku otworzyła pierwszą w Krakowie szkołę tanga  „Apasionata”. Tańczy zarówno jako podążająca jak i prowadząca, jej ulubioną formą tańca w tej drugiej roli jest milonga. W nauczaniu tanga zwraca szczególną uwagę na komunikację w parze, improwizację oraz na aktywną rolę kobiety w tańcu." (To lubimy!)
Teraz z dumą prezezntuemy naszych następnych gości,
3. instruktorów z Grecji: Marie Loy  oraz jej partnera Stamatisa.
Stamatis i Marie mówią o sobie, że "Bailamos lo que somos" - tańczymy, kim jesteśmy ", to jest ich motto. Spotkali się w 2012 roku w argentyńskiej szkole tańca w Atenach, od tego czasu ich życie było połączone w melodii Tanga. Ich szkoła uczy tradycyjnego tańca greckiego, baletu, tańca współczesnego, łaciny i salsy. Marie zaangażowana  w akrodance, ćwiczenia jogi i pilates.
 Stamatis profesjonalnie zaangażował się w sztukę i fotografię. Poprzez wyzwolenie ducha i ruchu ciała, rozwijają techniki improwizacji, które mają na celu rozwój kreatywności tancerzy i komunikacji w parze.