środa, 24 maja 2017

Verano en Polonia. Tango & Sails. Mazury i tango

No te lo pierdas!!!! Verano en Polonia  :)
¿Quién quiere unas románticas vacaciones de vela con tango todas las noches? Con espectáculos cada noche, clases de tango vacaciones y Aqua tango? El patrón está buscando para completar la tripulación, tangueros agradable y una tangueras. Usted puede solo - vamos a asociar :)
Nie do przegapienia!II Wakacje na Mazurach. Kto chętny na romantyczne wakacje pod żaglami z tangiem co wieczór? Z pokazami co noc, holiday classes i Aqua tango? Sternik poszukuje do skompletowania załogi, miłych tangueros i tanguer. Można solo - skojarzymy :)
Not to be missed!!! Holiday in Poland  :)   Who wants a romantic sailing holiday with tango every evening? With shows every night, holiday classes and Aqua tango? The skipper is looking to complete the crew  nice tangueros and a tangueras  You can be solo - we'll associate :)

poniedziałek, 22 maja 2017

Festivalito w Bielsku - będzie moc!

Już niedługo, w sobotę 10 czerwca w najlepszym klubie jazzowym w Polsce Metrum Jazz Club pojawią się na TANGO MILONGA FESTIVALITO artyści z Krakowa: 
Festivalito in Bielsko - will be power!
Soon, on Saturday, June 10 at the best jazz club in Poland Metrum Jazz Club will appear on the TANGO MILONGA FESTIVALITO artists from Krakow:

czwartek, 18 maja 2017

Milonga trudna?

Czytam po raz kolejny fragmenty książki Kapki Kassabovej "Dwanaście minut miłości opowieść o tangu" i odkrywam co rusz, coś ciekawego. To o milondze jest fajne: "najważniejsze w milondze jest to, ze jest bezlitosna. Milonga jest papierkiem lakmusowym waszego 1) poczucia rytmu 2) koordynacji 3) ogólnej kondycji 4) stabilności psychicznej" Zgadzam się z KK, choć nie wiem czemu akurat psychicznej?
Facundo Peñalva znalazł to "coś" co czyni z milongi dziarską przyjaciółkę candombe, rytmiczną, ognistą i wesołą. Podczas Festivalito będą wraz z Anitą Escobar uczyć milongi w Bielsku-Białej. Namyślasz się jeszcze? Sprawdź Rozkład lekcji w czasie Festivalito. Zapraszamy na warsztaty 10 i 11 czerwca!
---------------------------------------------------
Milonga is difficult?
I read once more fragments of Kapka Kassabova's book "Twelve minutes of love story about tango" and I discover on and on, something interesting. This is good: "Milonga is the litmus paper of your 1) sense of rhythm 2) coordination 3) general condition 4) mental stability "I agree with the KK (Kapka Kassabova), although I do not know why the mental stabilty? Facundo Peñalva found this "something" that makes a milonga darling friend of candombe, rhythmic, fiery and cheerful. At Festivalito, he and Anita Escobar will teach milonga in Bielsko-Biała. Do you hestitate yet? Check out Rozkład lekcji w czasie Festivalito. We invite you to the workshop on June 10 and 11!

niedziela, 14 maja 2017

Czeka nas wspaniała Milonga podczas Festivalito!

Już niebawem: 10 czerwca w sobotę zapraszamy do Bielska-Białej na ucztę dla wszystkich tangueros! 

# Od 11:00 warsztaty z milongi: prowadzą Anita Escobar i Facundo Penalva oraz wystąpią z pokazem tanga podczas wieczornej milongi około 21:00.
# Wieczorem Milonga live - czyli Milonga z muzyką na żywo. Grają znani w Bielsku: Grzegorz Frankowski Trio (tu koncert w Bielsku-Białej w restauracji Blu 2012 r, "Oblivion" podczas tego samego koncertu) w składzie: Grzegorz Frankowski (kontrabas), Piotr Kopietz (bandoneon), Jacek Bylica (fortepian). Grzegorz po wydanej w 2010 r.wspaniałej płycie Global Bridge, tak mówił o muzyce nuevo którą kochają"(...) zrozumiałem, że od wielu lat stylem tango nuevo w Polsce niesłusznie nazywa się wykonywanie oryginalnych lub przearanżowanych partytur Piazzolli. Tango nuevo to nie tylko aranżacje przebojów Piazzolli, lecz nowe kompozycje inspirowane tradycją tanga i posiadające elementy rodzimej kultury ich twórcy(...)"(Grzegorz Frankowski, Global Bridge, Kraków 2010).
# Opieką muzyczną otoczy nas tego wieczoru TDJ Marinella Vlady (Bułgaria) 
To wszystko na doskonałym parkiecie i ze świetną akustyką znaną bywalcom Milongi eM w każdy wtorek: w Metrum Jazz Club , Partyzantów 22, Bielsko-Biała.
11 czerwca w niedzielę zapraszamy na warsztaty solo panie i panowie, potem na zajęcia razem a wieczorem na MILONGĘ AFTER PARTY.
----------------------------------------------------------------------------------------

Soon: 10th of June we invite you to Bielsko-Biała for a feast for all tangueros!# From 11:00 am workshops (tango milonga): lead by Anita Escobar and Facundo Penalva and they both will perform a tango show during the evening milonga around 9pm.
# On the evening Milonga with live music: Grzegorz Frankowski Trio
(Cracow) ( Concert in Bielsko-Biała in a restaurant Blu, "Oblivion" in the same concert ) is composed of: Grzegorz Frankowski (double bass), Piotr Kopietz (bandoneon), Jacek Bylica (piano). Grzegorz after the 2010 Global Bridge album, spoke about the nuevo music that they love. " ... I understood that for many years the tango nuevo style in Poland was wrongly called Piazzolla's original or re-arranged score. Tango nuevo is not only an arrangement of Piazzolla hits, but new compositions inspired by the tradition of tango and elements of their native culture ... "(Grzegorz Frankowski, Global Bridge, Krakow 2010). 
# Music care will surround us this evening TDJ Marinella Vlady (Bulgaria)
It is all on the excellent floor and great acoustic of the popular Milonga eM every Tuesday: Metrum Jazz Club, Partyzantów 22 street, Bielsko-Biała. 
On June 11th (Sunday), we invite you to the solo workshops ladies and gentlemen, then to the classes together and in the evening at MILONGA AFTER PARTY.
Here is the TANGO MILONGA FESTIVALITO PROGRAM

niedziela, 7 maja 2017

Honorowy patronat Ambasady Republiki Argentyny

Chciałabym podzielić się ogromną radością z uznania z jakim spotkały się działania naszej Fundacji na rzecz propagowania tanga argentyńskiego w Polsce i za granicą.
Oto piękny list od Pani Ambasador Republiki Argentyny, P. Patricia Salas, obejmującej Honorowym patronatem dwie organizowane imprezy w czerwcu w Bielsku-Białej i na Mazurach wraz z podziękowaniami za zaangażowanie i nietuzinkowe pomysły: Tango Milonga Festivalito  oraz Tango Pod Żaglami 
DZIĘKUJEMY!

Honorary Patronage of the Embassy of the Republic of Argentina
I would like to share with you the great joy of the recognition of our Foundation's efforts to promote Argentine tango in Poland and abroad.
Here is a beautiful letter from the Ambassador of the Republic of Argentina, P. Patricia Salas, with the honorary patronage of two events organized in June in Bielsko-Biała and mazury lakes (Poland), with thanks for the commitment and unmistakable ideas: Tango Milonga Festivalito and Tango Under Sails.
THANK YOU!