piątek, 18 sierpnia 2017

Milonga Sicilia w każdy piątek zaprasza!

English version below

Milonga Sicilia - zaprasza od 21:00 w progi włoskiej "Ristorante Siclia" z najfajniejszą jaka znam, załogą barmańsko-kelnerską i przyjaznymi tangueros z Bielska i okolic. 

18 sierpnia - piątek TDJ Anna P. zaprasza!
Na miejscu dostępne piwo z beczki, wino, pełne włoskie menu restauracyjne (kuchnia otwarta do 22:30).
Zobaczcie jak fantastyczne jest nowe wnętrze. Drewniana podłoga oraz ceglane ściany nadają teraz sali dobry klimat.
I oczywiście czerwony dywan przed wejściem wykładany specjalnie dla tangowych gości! Zapraszamy w gośccinne progi Ristorante Sicilia
Opłata parkietowa 10 zł
-----------------
Milonga Sicilia - invites you from 9pm to the Italian "Ristorante Siclia" with the coolest bartender-waiter and friendly tangueros from Bielsko and surroundings.

August 18th, Friday TDJ Anna P invites!
On site available draft beer, wine, full restaurant italian menu (kitchen open until 22:30).
See how fantastic is the new interior. The wooden floor and brick walls now give the room a good atmosphere.
And this red carpet in front of the entrance lined specifically for the tango guests! We invite you to visit Ristorante Sicilia!
Parquett fee 10 zł

środa, 9 sierpnia 2017

Milonga Sicilia & Argentina Electronic Music

We would like to invite you to an unusual event to Risrtorante Sicilia: 
Thuesday August 15 th from 19:00 music will take care TDJ Lechoslaw Hojnacki than from 21:00 sets of electronic music - that means MILONGA LIVE! We introduce you for the first time in Poland and Bielsko-Biała Argentinean band D-Mol Tango.

czwartek, 3 sierpnia 2017

Milonga Sicilia - gościnnie TDJ Ojciec Wiesław!

Milonga Sicilia zaprasza w piątki od 21:00 w progi włoskiej "Ristorante Siclia" z najfajniejszą jaką znam, załogą barmańsko-kelnerską i przyjaznymi tangueros z Bielska i okolic.

wtorek, 18 lipca 2017

BBTango Festival: tango na Bielskim Zamku/Tango at the Bielsko Castle

English version below
Z największą przyjemnością przedstawiamy nasz następny projekt:

Jesienną edycję BBTango Festival: Tango na Bielskim Zamku.
Festiwal składał się będzie:
- 20 października (piątek) - Opening Milonga 

a następnego dnia HIT ROKU! - po raz pierwszy w historii tanga w Bielsku
- 21 października (sobota) TANGO NA ZAMKU od 12:00 zapraszamy na piękny, przykryty szklanym dachem dziedziniec Bielskiego Zamku Książąt Sułkowskich.
12:00 - 19:00 Milonga na Zamku
19:00 - 20:00 krótka przerwa
20;00 - 24:00 MILONGA PRINCIPAL wraz z pokazami
Marie & Stamatis (Grecja) oraz Facundo & Anita (Argentyna/PL)

- 22.10.2017 (niedziela) warsztaty z Marie & Stamatis
a wieczorem
20:00 - 24:00 MILONGA AFTERPARTY w Ristorante Sicilia, Piłsudskiego 7, Bielsko-Biała.
Szczegoly cenowe i dokladny program Festwiwalu wkrótce na www.bbtango.pl oraz na FB wydarzeniu, tel.+48 601 461 366 Anna Pietruszewska
=====================================
We are pleased to present our next project:
Autumn edition of BBTango Festival: Tango on Bielsko Castle.
The festival begins
- 20th of October (Friday) with Opening Milonga
Next day HIT OF THE YEAR! - for the first time in the history of tango in Bielsko
- 21st of October (Saturday) TANGO AT THE DUKE SULKOWSKI CASTLE from 12:00 on the beautiful covered roof of the courtyard.
12:00 - 19:00 Milonga at the Castle
19:00 - 20:00 short break
20:00 - 24:00 MILONGA PRINCIPAL with shows
Marie & Stamatis (Greece) and Facundo & Anita (Argentina / PL)

- 22.10.2017 (Sunday) workshop with Marie & Stamatis 
12:00 - 16:00
and in the evening
20:00 - 24:00 MILONGA AFTERPARTY in a Ristorante Sicilia, Piłsudskiego 7, Bielsko-Biała.
details and the exact program of the Festival will be soon on www.bbtango.pland at the FB event.
Tel. +48 601 461 366 Anna Pietruszewska

wtorek, 4 lipca 2017

Wakacje! Nowa Piątkowa Milonga w RISTORANTE SICILIA (w sierpniu we wtorki eM!)


Wakacje! w czasie wakacji zapraszamy w nowe miejsce (obok "Tyszkiewicza") RISTORANTE SICILIA 
  • PIĄTKOWA MILONGA SICILIA w każdy piątek  od 21:00 do 23:59 
  • UWAGA: w związku z przerwą urlopową w Metrum Jazz Club MILONGA eM począwszy od 01 sierpnia do 29 sierpnia w każdy wtorek zostaje przeniesiona do Ristorante Sicilia.
Zapraszamy wszystkich: naszych kursantów tuż po zajęciach i wszystkich tangueros na milongę. Restauracja ma teraz lepszą podłogę i lepszą akustykę. Na miejscu dostępne piwo z beczki, wino, pełne menu restauracyjne (kuchnia otwarta do 22:30) i przyjazna obsługa. Zobaczcie jak fantastyczne jest nowe (ale starsze!) wnętrze. Drewniana podłoga oraz ceglane ściany nadają teraz sali dobry klimat. 
Wstęp 10 zł
-------------------------
ENG
Summer Holidays started! For the holiday only: New Friday Milonga Sicilia next to "Tyszkiewicz school") in the RISTORANTE SICILIA.
  • NEW FRIDAY MILONGA SICILIA starts on every Friday  from 21:00 to 23:59. Also due to the holiday break in August in Metrum Jazz Club
  • EM Milonga starting August 1st to August 29th every Tuesday is transferred to Ristorante Sicila.
We invite all of you - our students just after tangoclass and all the rest of the tangoworld, to the milonga. Great acoustics, cold Vino di tavola, cold beer straight from the barrel and more. See how fantastic is the interior and how friendly is the service. 

Entrance fee: 10 PLN/3 Euro

niedziela, 25 czerwca 2017

Tango Pod żaglami- END-FIN-KONIEC!


Please find pictures from Tango Under Sail in two albums:
1. album of Joerg Haubner (Dresden, Germany):TANGO UNDER SAIL
2. TANGO POD ŻAGLAMI - collected all together by Anna Pietruszewska made by all participants
End. It sounds very cruel in this case. Yesterday, because to our car trouble, we could once again meet on the way home and I felt physically that I am involved with you in some inconceivable way. I usually write a thank you shortly after the event to give my emotions the best. But after that what happened in Mazury, I wanted to write immediately after breaking the threshold of the house so that nothing escaped. Only huge fatigue made it impossible. I fell asleep almost standing. I must say, I am delighted that I could spend such wonderful time with you! Thank you for renewing your old acquaintance and for the wonderful new people who came to our tango-sailing club. Thank you to our maestros Marie & Stamatis and Anita & Facundo & Agnieszka for giving me their time - they taught us how to dance tango and created such a wonderful atmosphere, Thank you for beautiful shows, for they danced every night with us and they were the best companions and crews. I will never forget it! 
Thanks to TDJs: Joerg, Facundo and Krzysztof for great music every evening. 
Joerg thank you for the great photos and I do not doubt that they will allow us to pass it over again and others to sink in our world. Our instructors for great lessonsyoga (Anita), aqua tango (Facundo), taichi (Iwona). Peter and Staszek for the idea of the race and all the participants for the fact that they were willing to kidnap all these maddening, do not moan, make command of the helmsmen and make their contribution playing happily. Special thanks to my husband Krzysztof, who bravely supported me and helped not get stuck on the reefs. Thanks to all of you, we have had a great success - fantastic holiday and I know it perfectly - raising the level of dancing to a higher level. All photos are included in a single album so everyone has access to it, and everyone can add and post their photos - which I encourage.
I include the link to the video:
1. Tango show in a Tajty Hotel -two couples: Marie & Stamatis, Anita & Facundo

2. Tango show in a Tajty Hotel Marie & Stamatis (Soha, Mi pasos)
3. Tango show in a Tajty Hotel Anita & Facundo (milonga)
4. Facundo Penalva concert spontaneous in the marina Millenium 

5. Concert of Wojtek Jankuniec Trio in the marina Millenium

And see you next year! 13-26th of June, Mazury, Poland.
----------------------------


PL
Prezentujemy dwa albumy zdjęć z Tango Pod Żaglami:
1. TANGO UNDER SAILS zrobione przez Joerga Haubnera (Drezno, Niemcy)
2. TANGO POD ŻAGLAMI zdjęcia uczestników zebrane przez Annę Pietruszewską.
Koniec, to brzmi w tym przypadku bardzo okrutnie. Wczoraj, z powodu kłopotów z samochodem, mogliśmy się jeszcze raz spotkać w drodze do domu i poczułam wręcz fizycznie, że jestem z Wami zwiazana w jakiś niepojęty sposób. Zwykle piszę podziękowania zaraz po aby oddac swoje emocje jak najlepiej. Ale po tym co nas spotkało na Mazurach, miałam ochotę napisać już natychmiast po przekroczeniu progu domu aby nic nie umknęło. Tylko ogromne zmęczenie sprawiło, że sie nie dało. Zasnęłam prawie na stojąco. Jestem zachwycona, że mogłam spędzić z Wami tak cudowny czas! Dziękuję za odnowienie dawnych znajomości i za nowe wspaniałe osoby które przybyły do naszego tangowo- żeglarskiego grona. Dziękuję naszym maestros Marie & Stamatis and Anita & Facundo & Agnieszka za to że, oddali mi we władanie swój czas - uczyli nas jak tańczyć tango i stworzyli tak cudowną atmosferę - za piękne pokazy, za to, ze tańczyli każdej nocy z nami i byli najlepszymi kompanami i załogantami. Nigdy tego nie zapomnę! Podziękowania TDJ'om Joergowi, Facundo i Krzysztofowi za świetną muzykę co wieczór. 
Joergowi dziękuję za kapitalne zdjęcia i nie wątpię w to, że pozwolą nam przeżyć to jeszcze raz a innym zatopić się w naszym świecie. Naszym instruktorom jogi (Anita), aqua tango (Facundo), taichi (Iwona), za wspaniałe lekcje. Piotrowi i Staszkowi za pomysł regat a wszystkim uczestnikom za to, że bez wahania dali się porwać tym wszystkim szaleństwom, nie marudzili, wykonywali polecenia sterników i wnosili swój wkład bawiąc się doskonałe. Specjalne podziękowania dla mojego męża Krzysztofa, który dzielnie wspierał mnie i pomagał nie utknąć na rafach. Dzięki wam wszystkim odnieśliśmy ogromny sukces - fantastyczne wakacje i wiem to doskonale- podniesienie poziomu tańczenia na wyższy poziom. Wszystkie zdjęcia zebrane są w jeden album, aby każdy miał do niego dostęp i każdy mógł dodawać i publikować swoje zdjęcia - do czego zachęcam.
Dołączam link do filmów:

1. Tango show in a Tajty Hotel -two couples: Marie & Stamatis, Anita & Facundo
2. Tango show in a Tajty Hotel Marie & Stamatis (Soha, Mi pasos)
3. Tango show in a Tajty Hotel Anita & Facundo (milonga)
2. Spontan koncert Facundo Penalva w Marinie Millenium 
3. Wojtek Jankuniec Trio w Marinie Millenium

Do zobaczenia za rok! 13-26 czerwca 2018, Mazury, Polska


TANGO POD ŻAGLAMI 2017/TANGO UNDER SAILS 2017
95 new photos added to shared album
PHOTOS.GOOGLE.COM