REJESTRACJA ROZPOCZĘTA!
Formularz rejetracyjny po prawej stronie - wystarczy kliknąć na zdjęcie Sali Redutowej z napisem "REJESTRACJA"
.........................................................................................................................................................
REGISTRATION STARTED!
Registration form on the right side - just click on the photo Redutowa Hall with the inscription "REGISTRATION"