Lekcje tanga argentyńskiego dla średnio,- i zaawansowanych już się rozpoczęły!

W każdy piątek lekcje tanga dla średnio, - i zaawansowanych!           Jeszcze możesz dołączyć!

To nie tylko kurs dla początkujących! To także w każdy piątek lekcje dla średnio,- i zaawansowanych. To jedyna okazja aby nie wyjeżdżając do Krakowa, ćwiczyć pod okiem Facundo Peñalva - Argentyńskiego instruktora, który z uśmiechem na ustach, cierpliwy, o ogromnej wiedzy i kulturze osobistej będzie te kursy prowadził. 
Natalia Pieczora - znakomita tanguera, pasjonatka tanga i nauczania służy mu pomocą.
Miejsce: Budynek Bielskiej Wyższej Szkoły im. Tyszkiewicza, ul. Nadbrzeżna 12, 43-300 Bielsko-Biała, III piętro, sala nr 14. Wjazd na parking bezpłatny pod otwartym szlabanem. Poprowadzą Was strzałki "Tango".
Czas: każdy piątek w godzinach: 20:45 - 22:00

Cena:
  • 120 PLN/osobę, karnet miesięczny, 4 wejścia (karnet ważny 5 tygodni) 
  • Jednorazowe wejście 35 PLN. 
Kontakt: +48 601 461 366
Zapraszamy!

--------------------------------------------

Every Friday tango course for middle,- and advanced!

You may join us!

It's not just a course for beginners! It is also every Friday tango courses for medium - and advanced tangueros. This is the only opportunity to every Friday, not leaving for Krakow, practice under the supervision of Facundo Penalva - Argentine instructor who with a smile, patient, with a vast knowledge and personal culture, these courses will be conducted. Natalia Pieczora - excellent Tanguera, passionate tango and teaching will help him.
Place: Bielska Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12 street,
43-300 Bielsko-Biala, III floor, room 14. The entrance to the parking is free of charge under an open barrier. Will lead you the arrow "Tango".
Time: every Friday in the hours: 20:45 - 22:00
Price:

  • 120 PLN / person, monthly ticket, 4 inputs (pass valid for 5 weeks);
  • Single entry 35 PLN.
Contact: +48 601 461 366