Wystawa fotografii podczas Festivalito - chciałbyś wziąć udział?

Uwaga, uwaga! Attention, attention!

Czy są śmiałkowie którzy chcieliby wziąć udział w wystawie swoich najciekawszych, najfajniejszych fotografii podczas Tango Milonga Festivalito w Bielsku-Białej? Tematyka dowolna - mogą być tangowe, przyrodnicze, z wojaży wakacyjnych, podróży wszelakich, portrety albo całkowite abstrakcje. Wszystko, czym chcielibyście się podzielić, liczy się Wasza wrażliwość i oko fotografa. Nie jest to konkurs, choć są nagrody dla wystawców. 
Klub Metrum udostępnia plansze, które będą wystawione w dniach 10-11 czerwca (a może także pozostaną na dłużej "po Festiwalowo"? na których umieścimy Wasze zdjęcia (ilość zdjęć, zależna od ilości uczestników przedsięwzięcia)
Celem jest, oprócz przedstawienia szerszemu ogółowi Waszej pasji, znalezienie osób, które mogłyby wspomóc naszych stałych fotografów podczas Beskid Tango Marathon oraz Festiwali i wszystkich imprez tangowych i nie tylko.
Zgłoszenia pod telefonem: +48 601 461 366 Anka.
**********************************************************
Are there courageous man (woman) who would like to take part in the exhibition of their most interesting, coolest photographs during the Tango Milonga Festivalito in Bielsko-Biala?
The Metrum Club provides boards that will be released on June 10-11 (or maybe longer after the Festival), where we will place your photos (number of photos, depending on the number of participants)
Any subject matter - can be tangible, natural, holiday, travel, portraits or complete abstractions. All you would like to share is your sensitivity and your photographer's eyes. This is not a contest, although there are prizes for exhibitors.
The goal is, in addition to presenting to the general public your passion, finding people who could support our permanent photographers during the Beskid Tango Marathon and Festivals and all tangible and non-tangible events.
Call at phone number +48 601 461 366 Anka.