Tango Pod żaglami- END-FIN-KONIEC!


Please find pictures from Tango Under Sail in two albums:
1. album of Joerg Haubner (Dresden, Germany):TANGO UNDER SAIL
2. TANGO POD ŻAGLAMI - collected all together by Anna Pietruszewska made by all participants
End. It sounds very cruel in this case. Yesterday, because to our car trouble, we could once again meet on the way home and I felt physically that I am involved with you in some inconceivable way. I usually write a thank you shortly after the event to give my emotions the best. But after that what happened in Mazury, I wanted to write immediately after breaking the threshold of the house so that nothing escaped. Only huge fatigue made it impossible. I fell asleep almost standing. I must say, I am delighted that I could spend such wonderful time with you! Thank you for renewing your old acquaintance and for the wonderful new people who came to our tango-sailing club. Thank you to our maestros Marie & Stamatis and Anita & Facundo & Agnieszka for giving me their time - they taught us how to dance tango and created such a wonderful atmosphere, Thank you for beautiful shows, for they danced every night with us and they were the best companions and crews. I will never forget it! 
Thanks to TDJs: Joerg, Facundo and Krzysztof for great music every evening. 
Joerg thank you for the great photos and I do not doubt that they will allow us to pass it over again and others to sink in our world. Our instructors for great lessonsyoga (Anita), aqua tango (Facundo), taichi (Iwona). Peter and Staszek for the idea of the race and all the participants for the fact that they were willing to kidnap all these maddening, do not moan, make command of the helmsmen and make their contribution playing happily. Special thanks to my husband Krzysztof, who bravely supported me and helped not get stuck on the reefs. Thanks to all of you, we have had a great success - fantastic holiday and I know it perfectly - raising the level of dancing to a higher level. All photos are included in a single album so everyone has access to it, and everyone can add and post their photos - which I encourage.
I include the link to the video:
1. Tango show in a Tajty Hotel -two couples: Marie & Stamatis, Anita & Facundo

2. Tango show in a Tajty Hotel Marie & Stamatis (Soha, Mi pasos)
3. Tango show in a Tajty Hotel Anita & Facundo (milonga)
4. Facundo Penalva concert spontaneous in the marina Millenium 

5. Concert of Wojtek Jankuniec Trio in the marina Millenium

And see you next year! 13-26th of June, Mazury, Poland.
----------------------------


PL
Prezentujemy dwa albumy zdjęć z Tango Pod Żaglami:
1. TANGO UNDER SAILS zrobione przez Joerga Haubnera (Drezno, Niemcy)
2. TANGO POD ŻAGLAMI zdjęcia uczestników zebrane przez Annę Pietruszewską.
Koniec, to brzmi w tym przypadku bardzo okrutnie. Wczoraj, z powodu kłopotów z samochodem, mogliśmy się jeszcze raz spotkać w drodze do domu i poczułam wręcz fizycznie, że jestem z Wami zwiazana w jakiś niepojęty sposób. Zwykle piszę podziękowania zaraz po aby oddac swoje emocje jak najlepiej. Ale po tym co nas spotkało na Mazurach, miałam ochotę napisać już natychmiast po przekroczeniu progu domu aby nic nie umknęło. Tylko ogromne zmęczenie sprawiło, że sie nie dało. Zasnęłam prawie na stojąco. Jestem zachwycona, że mogłam spędzić z Wami tak cudowny czas! Dziękuję za odnowienie dawnych znajomości i za nowe wspaniałe osoby które przybyły do naszego tangowo- żeglarskiego grona. Dziękuję naszym maestros Marie & Stamatis and Anita & Facundo & Agnieszka za to że, oddali mi we władanie swój czas - uczyli nas jak tańczyć tango i stworzyli tak cudowną atmosferę - za piękne pokazy, za to, ze tańczyli każdej nocy z nami i byli najlepszymi kompanami i załogantami. Nigdy tego nie zapomnę! Podziękowania TDJ'om Joergowi, Facundo i Krzysztofowi za świetną muzykę co wieczór. 
Joergowi dziękuję za kapitalne zdjęcia i nie wątpię w to, że pozwolą nam przeżyć to jeszcze raz a innym zatopić się w naszym świecie. Naszym instruktorom jogi (Anita), aqua tango (Facundo), taichi (Iwona), za wspaniałe lekcje. Piotrowi i Staszkowi za pomysł regat a wszystkim uczestnikom za to, że bez wahania dali się porwać tym wszystkim szaleństwom, nie marudzili, wykonywali polecenia sterników i wnosili swój wkład bawiąc się doskonałe. Specjalne podziękowania dla mojego męża Krzysztofa, który dzielnie wspierał mnie i pomagał nie utknąć na rafach. Dzięki wam wszystkim odnieśliśmy ogromny sukces - fantastyczne wakacje i wiem to doskonale- podniesienie poziomu tańczenia na wyższy poziom. Wszystkie zdjęcia zebrane są w jeden album, aby każdy miał do niego dostęp i każdy mógł dodawać i publikować swoje zdjęcia - do czego zachęcam.
Dołączam link do filmów:

1. Tango show in a Tajty Hotel -two couples: Marie & Stamatis, Anita & Facundo
2. Tango show in a Tajty Hotel Marie & Stamatis (Soha, Mi pasos)
3. Tango show in a Tajty Hotel Anita & Facundo (milonga)
2. Spontan koncert Facundo Penalva w Marinie Millenium 
3. Wojtek Jankuniec Trio w Marinie Millenium

Do zobaczenia za rok! 13-26 czerwca 2018, Mazury, Polska


TANGO POD ŻAGLAMI 2017/TANGO UNDER SAILS 2017
95 new photos added to shared album
PHOTOS.GOOGLE.COM