"Pełna kultura " też z tangiem

Napisali o nas w PEŁNEJ KULTURZE - bielskim miesięczniku wydarzeń kulturalnych- DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY BIELSZCZAN I CAŁĄ RESZTĘ ŚWIATA!
'''''''''''''''''''
They wrote about us in  THE FULL CULTURE - Bielsko monthly cultural events - THANK YOU AND WELCOME BIELSKO CITIZENS AND ALL OTHER OF THE WORLD!