Przedstawiamy instruktorów na Tango Pod Żaglami

We proudly present our guests on our sailing-tango expedition "Tango Under Sail"
INSTRUCTORS:
1. Facundo Penalva and Anita Escobar -

 Argentine instructors, versatile dancers (Anita is a pilates instructor, yoga and kizomba instructor), both lead lessons in Bielsko-Biała and Facundo will lead the Aqua Tango in the pool)
2. Agnieszka Porczak - Dancer and instructor of tango with many years of experience. Tango has been dancing since 2004, and in 2006 she opened her first tango school in Krakow called "Apasionata". She dances both, as a follower and as a lead,er, her favorite dance form in this second role, is milonga. In teaching tango, pays special attention to communication in pairs, improvisation and the active role of the woman in dance. "(We like it!)
And finally we proudly present our next dear guests: insructors from Greece: Marie Loy and her partner Stamatis.


Stamatis & Marie say about themselves, that we "Bailamos lo que somos" - we dance what we are" this is their motto. They met in 2012 in Argentine dance school in Athens. Since then, their lives were connected under Tango's melody. Their tango education entiles traditional greek dance, ballet, contemporary dance, latin and salsa. Mary's engagement with acrodance, yoga and pilates. Stamati's dancing evolution has been deeply affected by his profesional engagement with the arts and photography. Through the liberation of spirit and movement, they develop improvisation techinques which aim at developing the creativity of dancers and two-way of communication of the couple.
-------------------------------------------------------
Z dumą prezentujemy naszych gości na naszej żeglarsko-tangowej wyprawie "Tango Pod Żaglami"

INSTRUKTORZY:

1. Facundo  Penalva i Anita Escobar - Argentyńscy instruktorzy mieszkający obecnie w Krakowie, tancerze wszechstronni (Anita jest instruktorką pilatesa, jogi i kizomby), oboje prowadza zajęcia w Bielsku-Białej a Facundo będzie prowadził podczas naszego rejsu lekcje Aqua tango (tango w basenie)

2. Agnieszka Porczak - Tancerka i instruktorka tanga z wieloletnim doświadczeniem. Tango tańczy od 2004 roku, W 2006 roku otworzyła pierwszą w Krakowie szkołę tanga  „Apasionata”. Tańczy zarówno jako podążająca jak i prowadząca, jej ulubioną formą tańca w tej drugiej roli jest milonga. W nauczaniu tanga zwraca szczególną uwagę na komunikację w parze, improwizację oraz na aktywną rolę kobiety w tańcu." (To lubimy!)
Teraz z dumą prezezntuemy naszych następnych gości,
3. instruktorów z Grecji: Marie Loy  oraz jej partnera Stamatisa.
Stamatis i Marie mówią o sobie, że "Bailamos lo que somos" - tańczymy, kim jesteśmy ", to jest ich motto. Spotkali się w 2012 roku w argentyńskiej szkole tańca w Atenach, od tego czasu ich życie było połączone w melodii Tanga. Ich szkoła uczy tradycyjnego tańca greckiego, baletu, tańca współczesnego, łaciny i salsy. Marie zaangażowana  w akrodance, ćwiczenia jogi i pilates.
 Stamatis profesjonalnie zaangażował się w sztukę i fotografię. Poprzez wyzwolenie ducha i ruchu ciała, rozwijają techniki improwizacji, które mają na celu rozwój kreatywności tancerzy i komunikacji w parze.