Milonga Sicilia & Argentina Electronic Music

We would like to invite you to an unusual event to Risrtorante Sicilia: 
Thuesday August 15 th from 19:00 music will take care TDJ Lechoslaw Hojnacki than from 21:00 sets of electronic music - that means MILONGA LIVE! We introduce you for the first time in Poland and Bielsko-Biała Argentinean band D-Mol Tango.

The instrumental group of electronic tango was formed in 2014 in Mar del Plata, Argentina. They make their own original songs, versions of classic tang (mainly Astor Piazzolla) with fresh, adventurous and up-to-date style.
They use solid musical structures, electronic color and textures with avant-garde result without losing the essence of tango. The current style with international projection was created specifically for the tango festivals, music fusion, milongas with electronic music.
Two musicians will play for us:
Pablo Albornoz - electric violin, musical composition and programming, synthesizer. The music he composes for "D-Mol" is surprisingly influenced by different musical styles, while being deeply grounded in the classic tango beauty.
and
Daniel Susperreguy - music producer, live sound engineer. He began his musical career as a bass player and composer of music in the early 90's. Since 2002 he has produced and mixed music in various styles of music: electronic, rock, pop, jazz, heavy metal, folk, rap. He said: " I do want to dress argentian traditional tango music with new modern skin to make it more attractive and pleasant for larger audience"
Is he doing it?
Check them out - on Tuesday 15.08 from 19:00 Milonga with the music prepare by TDJ Lechosław Hojnacki  and around 21:00 we will start their concert and milonga live.
Just have a look closer to their music: Garúa y ausencia
Admission fee: 20 PLN (5 EUR)
====================


Zapraszamy na niecodzienne wydarzenie do Risrtorante Sicilia we wtorek 15 sierpnia od 19:00 - w programie oprócz muzyki przygotowanej przez TDJ Lechosław Hojnackiego także sety muzyki elektronicznej na żywo - czyli MILONGA LIVE!
Przedstawiamy po raz pierwszy w Polsce i Bielsku-Białej:
Zespół "D-Mol Tango" z Argentyny - instrumentalna grupa tanga elektronicznego powstała w 2014 roku w Mar del Plata, Argentyna. Wykonują własne oryginalne utwory, wersje klasycznych tang (głównie Astor Piazzolla) o świeżym, awanturniczym i aktualnym stylu.
Używają solidnych struktur muzycznych, elektronicznych kolorów i faktur o awangardowym wyniku bez utraty istoty tanga. Aktualny styl z międzynarodową projekcją został stworzony specjalnie dla festiwali tanga, muzyki fuzji, milong z muzyka elektroniczną.
Zagraja dla nas dwaj muzycy:
Pablo Albornoz - elektryczne skrzypce, kompozycje muzyczne i programowanie, syntetyzer. Muzyka, którą komponuje dla "D-Mol" zaskakuje wpływem różnych stylów muzycznych, a jednocześnie jest głęboko uziemiona w klasycznym pięknie tanga.
oraz
Daniel Susperreguy - producent muzyczny, inżynier dźwięku na żywo. Zaczynał karierę muzyczną jako basista i kompozytor muzyki na początku lat 90-tych. Od 2002 roku produkuje i miesza muzykę w różnych stylach muzycznych: elektronicznej, rockowej, popowej, jazzowej, heavy metalowej, ludowej, rapowej. Chce ubrać argentyńską tradycyjna muzykę tangową w nową współczesną skórę, aby uczynić ją bardziej atrakcyjną i przyjemną dla większych grup słuchaczy.
Czy to mu się udaje?
Sprawdźcie sami - we wtorek 15.08.2017
od 19:00 Milonga z muzyką przygotowaną przez TDJ Lechosława Hojnackiego
ok 21:00 zaczniemy ich koncert i milongę live.

Sprawdźcie sami jak grają: Garúa y ausenci
Wstęp: 20 PLN