Tango na Bielskim Zamku - czas przyspieszyć!

Już czas aby rejestrować się na BBTango Festival: Tango na Bielskim Zamku. Zaczynamy 19 października 2017 (czwartek) Befor Milongą w Metrum Jazz Club poprzez piątkową (20.10) Opening Milongę Sicilia a wreszcie z kulminacyjnym punktem jakim będą Milongi na Zamku (21.10 sobota) łagodnie zakończymy niedzielną After Milongą. Program jest już ustalony, Właśnie wypróbowaliśmy rozkładany parkiet, magiczne oświetlenie w przygotowaniu i nagłośnienie jak zawsze doskonałe i gotowe do użycia. Instruktorzy z Grecji :Marie & Stamatis szykują się do wyjazdu a Anita i Facundo już na miejscu. Muzyka przez naszych TDJ'ów w przygotowaniu. Chyba o wszystkim pomyśleliśmy?
Zobaczcie film z pokazu Marie & Stamatisa oraz Facundo i Anity z tegorocznego wydania Tanga Pod Żaglami na Mazurach.
Wiemy, że ich pokaz na wieczornej MILONGA PRINCIPAL w sobotę 21 października zachwyci wszystkich.
Do zobaczenia w październiku w Bielsku-Białej!
---------------------------------------------------
Tt's time to sign up for the BBTango Festival: Tango at the Bielsko Castle.  We start 19th of October 2017 (Thursday)with Milonga eM in Metrum Jazz Club, through Friday's (20.10.2017) Opening Milonga Sicilia and finally the culmination point will be Milongas at the Castle (21.10.2017 Saturday), than gently we'll finish with Sunday After Milonga. The program is already set, We just danced on the decomposed. wooden dance floor, magic lighting in preparation and sound system as always excellent and ready to use. Instructors from Greece: Marie & Stamatis are preparing to leave and Anita and Facundo are already there. Music by our TDJs in preparation. We think we thought about all?
Just have a look to a movie from the show Marie & Stamatis, Facundo and Anita
from this year's edition of Tango Under Sail in Masuria. We now that their show at the evening Saturday's MILONGA PRINCIPAL Octoer 21st will delight everyone.
See you in October in Bielsko-Biała!