Warsztaty/workshops Marie & Facundo in Bielsko-Biała!

Ponieważ warsztaty z Marie Loy & Facundo Penalva udały się znakomicie, postanowiliśmy od razu poprosić Marie aby przyjechała do nas znowu. I oto zaczynamy serię comiesięcznych warsztatów z naszymi Festiwalowymi instruktorami.
PIERWSZE COMIESIĘCZNE WARSZTATY, ODBĘDĄ SIĘ JUŻ 25-26 LISTOPADA (sobota/niedziela)


Z pewnością będzie to kontynuacja tematów które rozpoczęliśmy (sekret objęcia, technika kroku damskiego i męskiego, technika dysocjacji i podążania) oraz zajęcia specjalne: TECHNIKA DLA KOBIET. Jeśli to będzie możliwe, Marie zostanie z nami na poniedziałek 27.11. i Technikę dla kobiet poprowadzi kolejny dzień (jej marzeniem jest mieć takie zajęcia 3 razy w trzech kolejnych dniach). Spróbujemy dostarczyć lustra aby mieć większe możliwości). TAKIE WARSZTATY BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY CO MIESIĄC! (Ryanair uruchomił linię z Aten więc dla nas to dobra wiadomość!)

Spójrzcie przy okazji na kapitalną pracę nóg, ich technikę i radość z tańczenia podczas BBTango Festiwal: Tango na Bielskim Zamku - to krótka impresja autora filmu Leszka Wdowińskiego (Warszawa) - dziękujemy serdecznie! Pełny zapis ich pokazu znajdziecie TUTAJ.
Szczegóły i tematy warsztatów wkrótce! 
_____________

Since the workshop with Marie Loy & Facundo Penalva went great, we decided to ask Marie to come to us again. And here we are starting a series of monthly workshops with our Festival instructors.
THE FIRST MONTHLY WORKSHOPS WILL BE 25-26 NOVEMBER (Saturday / Sunday)This will be a continuation of the topics we have started (secret of embracing, female and male step technique, dissociation and follow-up technique) and special classes: TECHNIQUES FOR WOMEN! Perhaps we are asking Marie to stay with us on Monday 27.11. and the women's technology led the next day? (her dream is to have such classes 3 times in three consecutive days). We will try to provide mirrors for more possibilities. 
THESE WORKSHOPS WILL BE CONTINUED EVERY MONTH! (Ryanair launched the line from Athens so it's good news for us!)
Take a look at the great leg work, their technique and the joy of dancing at BBTango Festival: Tango at Bielsko Castle - a short impression of the author of the film Leszek Wdowiński (Warsaw) - thank you very much! A whole show You will find HERE
Details and topics coming soon!