Najniższe ceny Beskid Tango Maraton 2018 tylko do końca listopada

Dla przypomnienia, najniższe ceny IV Beskid Tango Maraton 2018 tylko do końca listopada!

Płatność dokonana do 30 listopada 2017: 250 PLN

Zapraszamy na stronę Maratonu
===================

To remind you, the lowest prices IV Beskidy Tango Marathon 2018 only until the end of November 2017! Payment made until November 30, 2017: PLN 250 (62 EUR) 
Please visit the Marathon's website