Po prostu Jonas!

english version below
TDJ Team na Vamos Corazon Tango Fiesta Festival 
DZISIAJ PRZEDSTAWIAMY:                                                   
TDJ JONAS MARIA JOMA (DE)

Mówi, że kocha to co robi. A my kochamy jego i jego muzykę!
Oto co pisze o sobie:
" Uwertura zaczyna się od pierwszej nuty / dźwięku muzyki.
To nie tylko czarny lub biały, to różnorodność kolorów sprawia, że ​​tęcza muzyki ożywa.
Zanurz się w tej wspaniałej pasji - TANGO
Jestem bardzo wdzięczny, że ta muzyka weszła w moje życie.
To jest dar, który mnie spełnia; Mówię dziękuję za umożliwienie mi grania, słuchania, spisywania i tańczenia.

W tym czasie mogę zanurzyć się w innym świecie - mistycyzmu, nastroju, melodii,fantazji.
Muzyka, teksty, melodia i taniec inspirują mnie i dają mi to, czego mi brakuje w tym świecie; wtedy czuję energię!

Umysł, ciało i dusza tworzą całość.
Muzyka zmienia mnie, wprowadza mnie w trans, pozwala uczuciom płynąć - Flow
Wiem, co robię i kocham to, co robię!


Chcę, aby twoje wewnętrzne dziecko zakwitło, gdy moje wewnętrzne dziecko ożywia się muzyką, rytmem, emocjami, radością i zabawą.
Z moją muzyką chciałbym opowiedzieć wam historię i zabrać was w podróż, której nie znamy.

To powinno być święto dla nas wszystkich - wspólne dawanie i branie, które lubię świętować razem z tobą, ponieważ kocham cię jako człowieka, tak jak ja kocham muzykę.

Najpiękniejsze nastroje i chwile są zawsze doświadczane razem! "
================
We present our Festival TDJ's Team for Vamos Corazon Tango Fiesta Festival (http://festival.etaniec.org/)

TODAY WE PRESENT: 
TDJ JONAS MARIA JOMA (DE)

He says he loves what he does, we love him!
This is what he writes about himself:

" The overture begins with the first note/sound of the music.
It`s not just black or white, it`s the variety of timbres that makes the rainbow of music come alive.
Immerse yourself in this wonderful passion – TANGO
The message of this is that I am very thankful that this music has come into my life.

It is a gift that fulfils me; I say thank you for allowing me to play, listen, list and dance.

During this time I can immerse myself in another world – mysticism, mood, melody, atmosphere, fantasy

Music, lyrics, melody and dance inspire me and give me what I miss in this world; then I feel the energy!

Mind, body and soul combine to form a whole.
The music changes me, puts me I a trance, lets feelings flow – Flow
I know what I do and I love what I do!
I want your inner child to blossom as my inner child revives with the music, rhythm, emotions, joy and fun.

With my music I would like to tell you a story and take you on a journey that we do not know where to go ….

It should be a celebration for all of us – a mutual giving and taking, which I like to celebrate together with you because I love you as a human as I love the music
The most beautiful moods and moments are always experienced together!"