Tango pod żaglami: OPCJE SKRÓCONE!

english version below
UWAGA! Coś dla tych co mają za mało urlopu!
Tango Pod Żaglami to nie tylko tygodniowa przygoda. Zapraszamy na opcje skrócone:  

 • TYLKO WEEKEND:
 1. 16-17.06.2018 sobota/niedziela na pierwszy weekend Tanga Pod Żaglami. Zaczynamy Gran Milonga Ryn Castle czyli MILONGA NA RYŃSKIM ZAMKU. W niedzielę rejs na jachtach (klasa Antila 8-9 m po pokładzie) do Mikołajek na warsztaty i milongę w Hotelu Amax. 
 2.  22/24.06.2018 piątek/sobota TANGO spotyka SZANTY z koncertem szant w Giżyckiej Ekomarinie w wykonaniu  zespołu Jolly Roger Band  i milongą na żywo oraz z tango show. Okolo godziny 20:00 Ostatnia milonga rejsu: Milonga Kapitańska w Hotelu Tajty.
 3. Każdy pełny dzień (Kolacja+milonga+nocleg na jachcie) to koszt 200 zł. Jednorazowe wejście na milongę to koszt 25 zł.
 • TYLKO WARSZTATY:
 1.  17.06 niedziela - 20.06 środa. 4 dni warsztatów, 6 h zajęć  w Mikołajkach w Hotelu Amax prowadzonych przez instruktorów Annę Sieprawską & Facundo Penalva. 
 2.  Łącznie 4 dni (nd/pn/wt/śr) po 1,5 h (razem 6 h zajęć w godzinach 16:30 -18:00
 3. CENA:
  * 80 PLN /osobę dla uczestników Tango pod Żaglami (13,34 zł /h)
  * 150 PLN/osobę dla nie-uczestników (jachtów stowarzyszonych) (25 zł/h)
* za pojedyncze wejście na warsztaty 30 zł
     4.  Tematy: "No hay tierra como la mia"-  milonga
"Verdemar" Ruch melodyczny
"Mañana zarpa un barco" Ruchy spiralne
"Bajo el cielo azul" Vals 

(można wykupić te dwa pakiety niezależnie od siebie, przy pakiecie TYLKO warsztaty nie są wliczone noclegi, możliwe na jachcie lub w hotelu do uzgodnienia z organizatorem).

============================
Tango Under Sails: OPTIONS SHORTENED!
Note! Something for those who have too little vacation!

Tango Under Sails is not only a week-long adventure. We invite you to short options:
 • WEEKEND ONLY:
 1. 16-17.06.2018 Saturday / Sunday at the first weekend of Tango Under Sails. We start Gran Milonga Ryn Castle (at 8:30 pm) On Sunday cruise on yachts (Antila class 8-9 m on board) to Mikołajki for workshops and milonga at Hotel Amax. 
 2. 22 / 24.06.2018 Friday / Saturday TANGO meets SHANTIES with a shanty concert in Giżycko Ekomarina performed by the Warsaw band Jolly Roger Band and a milonga live and with a tango show: Anna Sieprawska and Facundo Peñalva. Around 8pm Captain Milonga at Hotel Tajty.
 3. Each full day (Dinner + milonga + overnight on a yacht) costs PLN 200. One-time entry into a milonga costs PLN 25.
 • ONLY WORKSHOPS:
 1. 17.06 Sunday - June 20, Wednesday. 4 days of workshops, 6 hours of classes in Mikołajki at the Amax Hotel run by instructors Anna Sieprawska & Facundo Penalva.
 2. Total 4 days (Sun-Wed) each day 1.5 hours (total 6 hours of classes in the afternoon 4:30-6pm.
 3. PRICE:
* 80 PLN / person for participants of Tango Under Sails (13.34 PLN / h)

* PLN 150 / person for non-participants (affiliated yachts) (PLN 25 / h)
* single entry 30 PLN

      4. Topics:

"No hay tierra como la mia" milonga 

"Verdemar" Melodic movement

"Mañana zarpa un barco" Spiral movements

"Bajo cielo azul" Vals 

(you can buy these two packages independently of each other, with the package ONLY workshops are not included accommodation, possible on a yacht or hotel to be agreed with the organizer).