VI Beskid Tango Marathon 2020 uważam za zamknięty!

Kochani uczestnicy VI Beskid Tango Marathon 2020

TO JUŻ *Koniec*End*Final* Konec* Ende* änden* 
 • Dziękuję Panu burmistrzowi Ustronia Przemysławowi Korcz za obecność i wsparcie! 
 • Dziękuję wszystkim tangueros za prawdziwe " bycie" całym serduchem ❤️
 • Krzysztof Erszman - oficjalny fotograf Maratonu- w swoich zdjęciach doskonale uchwycił wszystko czego nie zauważało się od razu. Teraz, oglądając zdjęcia, widać prawdziwe emocje i zaangażowanie. Dziękuję kochany 🤪 Albumy autorstwa Krzysztofa Erszmana znajdziecie na JEGO STRONIE FB
 • Maratonowi DJ'e jak zawsze byli doskonali, w tym roku absolutnie zrobili "kawał fantastycznej DJ- skiej roboty" - muzyka była świetna! 🥰- wszyscy moi drodzy DJ- Dziękuję 😁
 • Dziękuję Lechoslaw Hojnacki za doskonałą medialną pracę i za ogromne wsparcie techniczne i duchowe, bez Niego aż boję się myśleć czy by się to wszystko udało- dziękuję 😁
 • Na szczególne miejsce zasługuje obsługa recepcji maratonowej czyli mój mąż Krzysztof oraz wolontariusz Janusz - chłopcy byłyście cudowni! Dziękuję 😁
 • Szczególnie dziękuję całej obsłudze hotelu Belweder i pani manager Hannie Rosa 😁
Wszyscy którym nie złożyłam podziękowań tutaj z pewnością znajdą w moim sercu szczególne miejsce ❤️


Dear participants of the VI Beskid Tango Marathon 2020

IT'S * End * End * Final * End * Ende * änden *

 • Thank you, mayor of Ustroń Przemysław Korcz, for your presence and support!
 • Thank you all tangueros for real "being" with all heart ❤️
 • Krzysztof Erszman - the official photographer of the Marathon - in his photos he perfectly captured everything that was not immediately noticed. Now, looking at the pictures, you can see real emotions and commitment. Thank you my dear 🤪 Albums by Krzysztof Erszman can be found on HIS FB PAGE
 • Marathon DJs, as always, were excellent, in that they absolutely did a "fantastic piece of DJ work" - the music was great! 🥰- all my dear DJ- Thank you 😁
 • Thank you Lechoslaw Hojnacki for excellent media work and for great technical and spiritual support, without Him, I'm afraid to think if it would work - thank you 😁
 • The marathon reception service deserves a special place, that is my husband Krzysztof and volunteer Janusz - you were wonderful boys! Thank you 😁
 • I especially thank the entire Belweder Hotel staff and manager Hanna Rosa 😁
The ones I didn't thank, here will certainly find a special place in my heart ❤️