VIII Beskid Tango Marathon 2022, 6-9.01.2022

 Zapraszamy bardzo serdecznie na osmą edycję zimowego maratonu do Ustronia!/ 

We cordially invite you to the eighth edition of the winter marathon in Ustroń!

DATA: 6-9.01.2022 (czwartek/Thursday - niedziela/Sunday)

MIEJSCE: MDK Prażakowka - piękna, ogromna sala z parkietem/beautiful, huge hall with a wodden dance floor

TDJ'e maratonu (alfabetycznie): Giuseppe Clemente (IT), Lechosław Hojnacki (PL), Guillermo Monti (ARG/DE), Anna Pietruszewska (PL), Jorge Vacca (ARG/IT)

DETALE NA STRONIE MARATONUDETAILS ON THE MARATHON SITE