Beskid Tango Marathon 7th edition (8-10.01.2021)


Zapraszamy na Beskid Tango Marathon 2021 7th edition z jedyną i niepowtarzalną PYJAMA PARTY!
Rejestracja trwa od 01.09.2021 na stronie https://marathon.etaniec.org/rejestracja 

DATA: 8-10.01.2021
MIEJSCE: 5 * Hotel Belweder, Zdrojowa 15, 43-450 Ustroń, PL

Pre-Party 7.01.2021 (czwartek) / After-party 10.01.2021 (niedziela) w Bielsku-Białej (miejsce wkrótce)

DETALE na stronie: http://marathon.etaniec.org

Muzykę dla Was przygotują:
* TDJ Luis Cono (Chile/Sweden)
* TDJ Francisco Saura (Spain)
* TDJ Michał Kaczmarek (PL)
* TDJ Lechosław Hojnacki (PL)
* TDJ Anna Pietruszewska (PL) & TDJ Mateusz Stach (tangowa muzyka nowa i stara (w niedzielne przedpołudnie)
* TDJ Dorota Zyskowska (PL)
* TDJ Marcin Błażejewski (PL)

Szczegóły cenowe:
Cena 330 zł (do 31.10.2020)
potem:
Cena 350 zł (od 1.11 do 31.12)
Cena 380 zł (od 1.01.2021)

W cenę wliczone:
- wstęp na maraton (piątek 8.01 - niedziela 10.01)
oraz Preparty czwartek 07.01
- posiłki:
* uroczysta, gorąca kolacja (sobota 9.01)
* jednogarnkowe danie (piątek 8.01)
* słodki bufet - ciasta domowej roboty, kawa, herbata, woda (podczas całego maratonu)

Pokoje hotelowe w 5* Hotelu Belweder w tym roku zamawia się u organizatorów maratonu, po rejestracji na formularzu zgłoszeniowym i otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa.
Wysyłamy potwierdzenie rezerwacji wybranego pokoju w cenach ( zamawia się pokoje a nie miejsca w pokojach)
1. Pokój jednoosobowy 240 PLN (3 szt)
2. Pokój dwuosobowy standard 290 PLN (12 szt)
3. Pokój dwuosobowy komfort 300 PLN (16 szt)
4. Pokój dwuosobowy premium 320 PLN (58 szt)
5. Pokój osobowy De lux 370 PLN (4 szt)
6. Apartament 730 PLN PLN (3 szt) max 4 osoby

Rejestracja od 01.09.2021 godz.12.00 na stronie https://marathon.etaniec.org/rejestracja

Tak wygląda 5* Hotel Belweder:
https://marathon.etaniec.org/venue
Szczegółowe info i zapytania: anna.pietruszewska@gmail.com
tel.+48 601 461 366 Anna Pietruszewska
================
We invite you to the Beskid Tango Marathon 2021 7th edition with the only and unique PYJAMA PARTY!
DATE: January 8-10, 2021
VENUE: Hotel Belweder, Zdrojowa 15, 43-450 Ustroń, PL

Pre-Party January 7, 2021 (Thursday) / After-party January 10, 2021 (Sunday) in Bielsko-Biała (place soon)

DETAILS on site: http://marathon.etaniec.org

They will prepare music for you:
* TDJ Luis Cono (Chile / Sweden)
* TDJ Francisco Saura (Spain)
* TDJ Michał Kaczmarek (PL)
* TDJ Lechosław Hojnacki (PL)
* TDJ Anna Pietruszewska (PL) & TDJ Mateusz Stach (new and old tango music (on Sunday morning)
* TDJ Dorota Zyskowska (PL)
* TDJ Marcin Błażejewski (PL)

Price details:
Price 330 PLN (until 31/10/2020)
later:
Price 350 PLN (from 1.11 to 31.12)
Price 380 PLN (from 01/01/2021)

The price includes:
- admission to the marathon (Friday 8.01 - Sunday 10.01)
and Preparty Thursday 07.01
- meals:
* gala hot dinner (Saturday 09.01)
* one pot dish (Friday 8.01)
* sweet buffet - homemade cakes, coffee, tea, water (during the entire marathon)

Hotel rooms in the 5 * Hotel Belweder are ordered this year from the organizers of the marathon, after registering on the application form and receiving confirmation of participation.
We send confirmation of booking the selected room at prices (please order rooms not places in rooms):
1. Single room 240 PLN (3 pcs available)
2. Double room standard 290 PLN (12 pcs)
3. Double room - comfort 300 PLN (16 pcs)
4. Premium double room 320 PLN (58 pcs)
5. De lux room 370 PLN (4 pcs)
6. Apartment 730 PLN PLN (3 pcs) max 4 people

Registration from 01/09/2021 at 12.00 at https://marathon.etaniec.org/rejestracja

This is what 5 * Hotel Belweder looks like:
https://marathon.etaniec.org/venue
Detailed info and inquiries: anna.pietruszewska@gmail.com
tel. + 48 601 461 366 Anna Pietruszewska