BESKID TANGO MARATON 2023, EDYCJA NR 9, 13-15.01.2023

 Po dwóch latach tangowania w gościnnych progach MDK Prażakówka, czas abyśmy wrócili do hotelu- w jedno miejsce, gdzie można mieszkać i tańczyć. Bez wychodzenia na zewnątrz po milondze i z możliwością brania rano kąpieli w basenie oraz jednej z saun (parowa-sucha-infrared)

TO MAZOWSZE MEDI SPA HOTEL  w Ustroniu.

Tam będzie się odbywała 9'ta edycja BESKID TANGO MARATON 2023 w dniach 13-15.01.2023

TDJ'S: FRANCISCO SAURA (ESP); MAX MARZANO (IT); TINO GIUSEPPE LACOVINO (IT), GRACJA BRYŚ-KOŁODZIEJCZYK (PL); ANNA PIETRUSZEWSKA PL (NUEVO-ALTER).

Wydarzenie na Facebooku.After two years of tango in the hospitable MDK Prażakówka, it's time for us to return to the hotel - to one place where you can live and dance. Without going outside after a mile and with the possibility of taking a morning bath in the pool and one of the saunas (steam-dry-infrared)

THIS IS THE MAZOWSZE MEDI SPA HOTEL in Ustroń.

There will be the 9th edition of BESKID TANGO MARATHON 2023 on 13-15.01.2023


Polecamy w hotelu /We recommend in the hotel:
Nowoczesny basen kryty z przeciwprądem i fontanną- masażerem/ Modern indoor swimming pool with counter-current and massage fountain

Jacuzzi wewnętrzne SIENNA i VIRGINIA – czteroosobowa wanna z hydromasażem. Z dysz umieszczonyJch pod różnym kątem wypływa silny strumień wody miejscowo masujących ciało, zwłaszcza dolny odcinek kręgosłupa oraz nogi - miejsca szczególnie narażone na zmęczenie i napięcia/
  Indoor SIENNA and VIRGINIA jacuzzi - four-person hot tub. From the nozzles placed at different angles, a strong stream of water flows out, locally massaging the body, especially the lower spine and legs- places particularly exposed to fatigue and tension.

 
Jacuzzi zewnętrzne HOTSPRING - czteroosobowa wanna usytuowana na tarasie zewnętrznym, z którego rozciąga się widok na Czantorię. Zapewnia zróżnicowany masaż za pomocą 35 dysz.
Wyposażona jest w MOTO-MASSAGE – rodzaj masażu, w którym strumień wody płynnym ruchem masuje całą długość kręgosłupa, rozluźniając mięsnie jednocześnie odciążając stawy / HOTSPRING outdoor Jacuzzi - a four-person bathtub located on the outdoor terrace with a view of Czantoria.
Provides a varied massage with 35 jets.
It is equipped with MOTO-MASSAGE - a type of massage in which the stream of water smoothly massages the entire length of the spine, relaxing the muscles and relieving the joints.