Praktyki tangowe-Bielsko-Biała

Zapraszamy na praktyki do Bielska-Białej.
Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Legionów 81 Bielsko-Biała

Cena: 20 PLN/osobę, w cenie słodki bufet.
DNI/GODZINY:
ŚRODY 20:00-22:00
Cena: 20 PLN/osobę w cenie słodki bufet

Ewentualne pytania proszę kierować +48 601 461 366 lub mailowo: anna.pietruszewska@gmail.com