KURSY / COURSES: Bielsko-Biała

KURS TANGA O 20:45 - 22:00 PRZERWA ŚWIĄTECZNA!
Wracamy w styczniu 2018 - dokładną datę podamy po nowym roku.


NOWY KURS W BIELSKU-BIAŁEJ RUSZA W POŁOWIE STYCZNIA 2018 a od 12 grudnia rusza nowy kurs w Cieszynie (jeśli zbierze się wystarczająca liczba osób). W obu miejscach tanga uczą Lechosław Hojnacki I Natalia Pieczora (Bielsko-Biała)

Bielsko-Biała: 

MIEJSCE: Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12, II piętro aula, kieruj się strzałkami "Tango".

CENA: karnet miesięczny 4 wejścia 120 PLN/osobę (100 PLN PRZY REJESTRACJI W PARACH), jednorazowe wejście 40 PLN.
Czeski CIESZYN:
MIEJSCE: Czeski Cieszyn, ul. Bożka 16, Czechy (tuż za granicą)
CENA: karnet miesięczny 4 wejścia 80 PLN, jednorazowe wejście 40 PLN.

Rejestracja pod nr tel: +48 601-461-366 Anna Pietruszewska lub mailowo na adres: bbtango.fundacja@gmail.com oraz na stronie FORMULARZA.

---------------------------------------
ENG
TANGO COURSE at 20:45 - 22:00 CHRISTMAS HOLIDAY!
We're going back in January 2018 - the exact date will be given after the new year.

The new course in Bielsko-Biala begins in mid-January 2018 and from December 12th we'll launch a new course in Cieszyn (If we'll collect a sufficient number of people)

In both places tango are taught by Lechosław Hojnacki and Natalia Pieczora (Bielsko-Biała).

Bielsko-Biała:

PLACE: Wyższa szkoła im.J. Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12 street, Bielsko-Biała, II rd floor, aula, follow signs "Tango".
PRICE: A monthly pass, 4 entries 120 PLN/person (100 PLN in couples), single entry 40 PLN.
Czeski CIESZYN:
PLACE: Czeski Cieszyn, Bożka street 16, Czech Republik (just across the border)
PRICE: A monthly pass, 4 entries 80 PLN, single entry 40 PLN.
Register: +48 601 461 366 Anna Pietruszewska or email to: bbtango.fundacja@gmail.com