Warsztaty w Bielsku-Białej


MARZEC 2018

Warsztaty z Joergiem i Lucie w Bielsku-Białej 

24-25 marca 2018

English version below
Już pod koniec marca raz pierwszy w Bielsku-Białej (i po raz pierwszy w Polsce!) witamy znakomitą parę instruktorów z Pragi: Joerg Palm i Lucia Kubasova.
Jak na świetnych nauczycieli i tangueros przystało, mają już swoich stałych fanów w Bielsku-Białej i okolicach, zauroczonych ich umiejętnościami i techniką prowadzenia zajęć.
Czas: WEEKEND 24/25 MARCA 2018 
Miejsce: Wyższa szkoła im Tyszkiewicza, ul.Nadbrzeżna 12, Bielsko-Biała
Dwie grupy:
1. podstawowa
2. średnio i zaawansowana

CENA (w karnecie (taniej):

CAŁOŚĆ (3 h) BLOK 1 i 3 GRUPA POCZĄTKUJĄCA 120 zł (40 zł/h)
CAŁOŚĆ (6 h) BLOK 2 i 4 GRUPA ŚREDNIO,- i ZAAWANSOWANA 240 PLN (40 zł/h)


24 marca (sobota)
  • BLOK 1 (1,5 h) 65 zł  11:00 - 12:30 GRUPA POCZĄTKUJĄCA (chodzenie i objęcie)
12:30 -14:00 przerwa na obiad
  • BLOK 2 (3h) 135 zł GRUPA ŚREDNIO I ZAAWANSOWANA
14:00 -15:30 Od chodzenia do obrotu technika
15:45 -1 7:15 Giro possibilities (Combination)

UWAGA! sobota 24 marca o godzinie 
20:00 do 24:00 Warsztatowa MILONGA "PRAHA"
Miejsce podamy wkrótce!


25 marca (niedziela) 
  • BLOK 3 (1,5h) 65 zł  GRUPA PODSTAWOWA 11:00 - 12:30 (Prowadzenie - koncepcje)
12:30 -14:00 przerwa na obiad
  • BLOK 4 (3h) - 135 zł GRUPA ŚREDNIO I ZAAWANSOWANA
14:00 -15:30 From Salon to Nuevo / Combination
15:45 -1 7:15 Poza osią lecz z balansem


CENA (w karnecie (taniej):
  • CAŁOŚĆ (3 h) BLOK 1 i 3 GRUPA POCZĄTKUJĄCA 120 zł (40 zł/h) 
  • CAŁOŚĆ (6 h) BLOK 2 i 4 GRUPA ŚREDNIO,- i ZAAWANSOWANA 240 PLN (40 zł/h)
WPŁATY NA: Fundacja Bielsko-Biała Tango,
Raiffeisen Bank: No: 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977
Tytułem: warsztaty z Joergiem i Lucie (podać nr bloku lub rodzaj karnetu)
Info: Anna Pietruszewska +48 601 461 366

-----------------
Already at the end of March, for the first time in Bielsko-Biała (and for the first time in Poland!) we welcome a great couple from Prague: Joerg Palm and Lucia Kubasova!
As good teachers and tangueros, they already have their regular fans in Bielsko-Biała and surroundig area, who are fascinated by their skills and technique of conducting classes.
Time: WEEKEND 24/25 MARCH 2018

Place: Tyszkiewicz High School, Nadbrzeżna street 12, Bielsko-Biała (next to shopping center Sfera)
Two groups:
1. basic
2. intermedium and advanced


24.03 (Sat) 

BLOK 1 (1,5h)- 65 PLN
11:00 - 12:30 BASIC GROUP Basic (walking and embracing concepts)
12:30 -14:00 lunch break

BLOK 2 - 135 PLN MIDDLE AND ADVANCED GROUP:
14:00 -15:30 From Walk to Rotation / Technique
15:45 -1 7:15 Giro possibilities (Combination)

25.03 (SUN)

BLOK 3 (1,5h) - 65 PLN BASIC GROUP
11:00 - 12:30 Leading concepts
12:30 -14:00 lunch break

BLOK 4 (3h) - 135 PLN
MIDDLE AND ADVANCED GROUP
14:00 -15:30 From Salon to Nuevo / Combination
15:45 -1 7:15 Off Axis but balanced


PRICE (you can buy separately or as a pass (cheaper):
- PASS (3 h) BLOCK 1 and 3;  BASIC GROUP - 120 PLN (40 PL/h)
- PASS (6 hours) BLOCK 2 and 4;  INTERMEDIATE, - ADVANCED GROUP - 240 PLN (40 PLN/h)
Payment to: Fundacja Bielsko-Biała Tango,
Raiffeisen Bank: No: 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977
SWIFT CODE: RCBWPLPW  (if its too short add three times XXX)
Title: workshops Joerg and Lucie (specify block number or type of the group)
Info: Anna Pietruszewska +48 601 461 366