O FUNDACJI


I'm Anna, the charman of BBTango Foundation. Tango is the music I have listened to for 8 years since I started dancing. It calm you down and simultaneously adds energy.
BBTango Foundation was founded in November 2015. Its mission is to promote a healthy lifestyle through music and dance. Dancing is a movement and contact with another person and creating a community of people connected with the same passion. The mission of the Foundation is also to promote the Argentine tango, through the study on the courses and its practical application at festivals and marathons, concerts with music played by the best tango bands in the world, extraordinary orchestras and instructors from all over the world to concerts and festivals and workshops.
The Foundation also organizes the Beskid Tango Marathon in January each year. It is an extraordinary way to live healthy and full of energy.
Here is the best tango definition: "Tango Argentino is a dance that is full of grace and sensuality, and its strength is in its diversity. This dance is intriguing, violent and dynamic, yet calm, elegant and intimate.
There are no rigidly established rules in it, based primarily on the close contact of partners and the dialogue between them. The dancers decide on the number and length of steps, figures, the way they are held, and the ornaments, so each tango is unique even to the same partner".
Contact: anna.pietruszewska@gmail.com
==========================================
Jestem Anna, prezes Fundacji BBtango. Tango to muzyka, której słucham od 8 lat, odkąd zaczęłam tańczyć. Wycisza i jednocześnie dodaje energii.
Fundacja BBTango powstała w listopadzie 2015 roku. Jej zadaniem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez taniec i muzykę. Taniec to ruch i kontakt z drugą osobą oraz tworzenie wspólnoty ludzi związanych tą samą pasją.
Misją Fundacji jest promowanie tanga argentyńskiego poprzez naukę na kursach i praktyczne jej zastosowanie na organizowanych przez BBTango festiwalach i maratonach oraz koncertach z muzyką graną przez najlepsze zespoły tangowe na świecie. Zapraszamy niezwykłe orkiestry i instruktorów z całego świata na koncerty i festiwale. Fundacja organizuje także Beskid Tango Maraton w styczniu każdego roku.
To niezwykły sposób na życie zdrowe i pełne energii. Oto najlepsza definicja tanga:
"Tango argentyńskie to taniec pełen wdzięku i zmysłowości. Jego siła tkwi w różnorodności. Taniec ten jest intrygujący, gwałtowny i dynamiczny, a zarazem spokojny, elegancki, wręcz intymny. Tango tańczy się w parze z wyraźnym zaznaczeniem roli męskiej (prowadzącego) i kobiecej (podążającej). Choć ten podział wydaje się obecnie zbyt sztywny- rolę leaderów przejmują kobiety a mężczyźni chętnie "podążają". Po takim doświadczeniu, zmienia to z całą pewnością sposób patrzenia na partnera.
W tangu argentyńskim nie ma sztywno ustalonych reguł, opiera się głównie na bliskim kontakcie partnerów i dialogu między nimi. To tancerze decydują o ilości i długości kroków, figurach, sposobie trzymania, oraz ozdobnikach, dlatego każde tango jest niepowtarzalne nawet z tym samym partnerem.
Kontakt: anna.pietruszewska@gmail.com