Tango Pod Żaglami 2020 /Tango Under Sails 2020

Dziękujemy za udział w V Tangu Pod żaglami!
Dziękujemy instruktorom i uczestnikom za fantastyczną zabawę! 
Doceniamy wysiłek włożony w doskonalenie umiejętności tangowych!
DO ZOBACZENIA ZA ROK!
Rezerwujcie termin 26.06-3.07.2021

Zdjęcia można zobaczyć w albumach:Album IAlbum IIAlbum IIIAlbum IVAlbum V

======================================
Archiwum 2020

english version below
V Tango Pod Żaglami odbędzie się w TERMINIE: 28.06 - 4.07.2020
 Tango Pod Żaglami na Mazurach odbędzie się w tym roku od niedzieli 28.06 (!) do soboty w 4.07.2020 (trwa 6 dni). 
INSTRUKTORZY: Ala MaLisa (Alicja Mikołajczyk) (PL/Ger) & Facundo Penalva (Arg/PL)
JACHTY: Antila 27 (z 3 kabinami zamykanymi)
CENA: 1000 PLN/osobę
Wpłata na konto Fundacji z dopiskiem "Tango Pod Żaglami" na konto: BNP Baribas (Raiffeisen Bank): 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977
W cenie:
- zakwaterowanie na jachcie z 3 kabinami zamykanymi ( na jachcie 10 osobowym mieszkać będzie max 6 osób)
- codzienne milongi z show naszych maestros
- podczas milong napoje zimne i gorące + ciasto i owoce
- 5 h warsztatów z Alicją i Facundo (możliwe lekcje prywatne), możliwość wykupienia osobno przez nie-uczestników w cenie 150 PLN/osobę za całość)
PLAN: 
 • Start na jachtach: 28.06  (niedziela) Akademia Kusznierewicza w Kamieniu (koło Mikołajek) z pierwszą milongą otwarcia i kolacją (jedyna w cenie, w formie bufetu samoobsługowego)
 • 29.06 (pn) PAN Wierzba
 • 31.06-3.07 (4 dni) Hotel Amax (Mikołajki) Codzienne milongi z show naszych maestros. 
 • 4.07 (sobota) wracamy aby zdać jachty do Kamienia do 12:00
Dodatkowe info: Anna Pietruszewska, tel.601 461 366
==============
V Tango Under Sails in Masuria will take place this year from Sunday 28th of June (!) to Saturday, 4.07.2020
INSTRUCTORS: Ala MaLisa (Alicja Mikołajczyk) (PL/Ger) & Facundo Penalva (Arg/PL)
YACHTS: Antila 27 (with 3 closed cabins)
PRICE: 1000 PLN / person (250 EUR)
In price included:
- accommodation on a yacht with 3 closed cabins (max 6 people will live on a 10-person yacht)
- daily milongas from the show of our maestros
during milongas cold and hot drinks + cake & fruits
- 5 hours of workshops with Alicja and Facundo
(possible private lessons), also the possibility of buying separately by non-participants at a price of PLN 150 / person. for 5 h)
PLAN:
 • Start on yachts: 28.06 (Sunday) Kusznierewicz Academy in Kamien (near Mikołajki) with the first opening milonga and dinner (only included in the price, self-service buffet)
 • 29.06 (Monday) PAN Wierzba
 • 30.06-3.07 (4 days)  Amax Hotel (Mikołajki  Daily milongas from the show of our maestros. 
 • 4.07 (Saturday) we are coming back to return yachts to Kamien by 12:00
Additional info: Anna Pietruszewska, tel. 601 461 366
=============================================================

ARCHIWUM LAT UBIEGŁYCH

Dziękuję z całego serca wszystkim uczestnikom i instruktorom za zaangażowanie i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery. Byliście po prostu niesamowici! Pełni luzu a jednocześnie uważni na lekcjach i pełni skupienia na milongach- obecni tu i teraz.

Do zobaczenia za rok ! See you next year!
I would like to thank all participants and instructors for engaging and creating a unique atmosphere during IV Tango Under Sails.
You were just amazing! Full of joy and at the same time careful in lessons and full of focus on milongas - present here and now.


english version below
Kolejne wydanie Tango Pod Żaglami 2019, 4-ta edycja wraz z MAESTROS:
 Marianą Soler & Facundo Penalva, którzy poprowadzą warsztaty (w cenę wliczone 3 dni x 1,5 h.)
W tym roku zmiany:
 • do dyspozycji nowoczesne i bardzo komfortowe jachty żaglowe typu Hornet 29, posiadające 3 zamykane kabiny wewnętrzne i sofy w kokpicie (po 190 cm) oraz co bardzo ważne! elektrycznie obsługiwane maszty! (kabestan elektryczny obsługujący kładzenie i podnoszenie masztu, miecz, fał grota). A także ster strumieniowy, ogrzewanie, ciepła woda, echosonda, silnik zaburtowy z manetką, lodówka, TV + DVD, CD/MP3)
 • miejsce odbioru i pierwszego wieczoru inne niż dotychczas: ▪ Pisz ▪ jezioro Roś, port Wrota Mazur z bezpłatnym parkingiem na cały czas trwania imprezy
 • PLAN JEST NASTĘPUJĄCY:
 • WSZYSTKIE MILONGI " TANGO POD ŻAGLAMI":
  1. 29.06 (sobota) Milonga otwarcia "WROTA MAZUR", Pisz
Dzień ostatni 6.07 (sobota) zwrot jachtów na Wierzbie lub w Mikołajkach, transport kierowców po samochody do Piszu (w ramach opłaty)
* czartery od firmy Kochanowski Yachting

* termin o tydzień późniejszy niż zwykle: 29.06-6.07
(KONIEC SZKOŁY I WAKACJE!)

CENA ZA TYDZIEŃ 1490 PLN /osobę
w cenie:
* 7 noclegów na jachcie w kabinach 2 osobowych
* 7 kolacji i milongi (także z pokazami) z możliwością wykupienia przez nie-uczestników kolacja 75 PLN, milonga 25 PLN z bufetem kawowo-słodkim
* warsztaty wliczone w cenę 3 x po 1,5 h (możliwe lekcje prywatne)
(z możliwością wykupienia osobno przez nie-uczestników w cenie 150 PLN/osobę za całość)

Prosimy o zgłoszenia i kompletowanie załóg (także we własnym zakresie) pod adres mailowy:
anna.pietruszewska@gmail.com
Kontakt telefoniczny: +48 601 461 366
Ahoj tangueros!
----------------------
The next issue of Tango Under Sails 2019, 4th edition with MAESTROS: Mariana Soler & Facundo Penalva, who will lead the workshops (included 3 days x 1.5 hours)

This year, changes for the better:
* there are modern and very comfortable sailing yachts Hornet 29, having 3 lockable inner cabins and sofas in the cockpit (190 cm each) and what is very important! electrically operated masts! (electric capstan supporting the putting and lifting of the mast, sword, mainsail fold). And also a bow thruster, heating, hot water, echosounder, outboard motor with a throttle, fridge, TV + DVD, CD / MP3)
* pickup place and first evening other than before: ▪ Pisz ▪ Roś lake, port of Wrota Mazur with free parking for the duration of the event
* PLAN IS FOLLOWING:

DAY 1st June 29.06 (Saturday)
Port Wrota Mazur, Roś Lakes (near Pisz)
Dinner at the Wrota Mazur restaurant: http://www.wrotamazur.eu/restaurant with a cozy sailing atmosphere, original decor, but above all, delicious food and professional service.
Their specialty is fresh Masurian fish served immediately after frying.
Wines served in the Wrota Mazur restaurant have been selected by Marek Kondrat's "Winarium" (to be bought by participants, not included in the price)

DAY 2nd June 30 (Sunday)
Hotel Amax -Mikołajki (or depending on weather Folwark Łuknajno in Śniardwy)
DAY 3rd 01.07 (Monday) Hotel Amax -Mikołajki
DAY 4TH 02.07 (Tuesday) Hotel Amax -Mikołajki
DAY 5-th 03.07 (Wednesday) Galindia
DAY 6th 04.07 (Thursday) Kusznierewicz Academy - Kamień
DAY 7-th 05.07 (Friday) PAN WIERZBA - Mikołajki
Last day 6.07 (Saturday) return of yachts at Wierzbie or Mikołajki, transport of drivers for cars to Pisz (within the fee)
* charters from Kochanowski Yachting
* one week later than usual: 29.06-6.07
(END SCHOOL AND HOLIDAYS - all teachers are free, welcome!

PRICE PER WEEK 1490 PLN / person (380 EUR)
in price included:
* 7 nights on a yacht in 2-passenger cabins
* 7 dinners and milongas (also with shows) with the possibility of buying non-participants dinner 75 PLN, Milonga 25 PLN with a coffee-sweet buffet.
* workshops included in the price of 3 x 1.5 hours (private lessons possible)
(with the option to purchase separately by non-participants at the price of PLN 150 / person for the whole)
Please submit and complete crews (also on your own) to the email address:
anna.pietruszewska@gmail.com
Contact by phone: +48 601 461 366