TEMATY ZAJĘĆ: Bielsko-Biała

Przedstawiamy tematy zajęć na październik 2017

"PAŹDZIERNIK Z MILONGĄ"

--------------------------------------------------------------------------------
PIĄTEK 06.10.2017,  I-sza część warsztatów z milongi prowadzi Agnieszka Porczak (z pomocą Natalia Pieczora)
"OD BALDOSA DO BOLEO"

Grupa 18:00-19:15
Najczęściej używane kroczki w milondze


Grupa 19:15-20:30 
Ćwiczymy ruchy! szybkość - muzykalność i jakość wykonania, jak dopasować  kroczkido rytmu.
------------------------------------------------------------

PIATEK 13.10.2017 prowadzi Facundo Penalva 
(z pomocą Natalii Pieczora)
Grupa 18:00 - 19:15 
Ćwiczymy figury używane w milondze (kroczki, kwadrat prosty i z obrotem)
Grupa 19:15-20:30
Boleo jako figura użyteczna w milondze - wyjście z rebote (boleo do przodu) i do tyłu.
Grupa 20:45- 22:00 
postawa, objęcie, odbicie, podążanie - prowadzenie

--------------------------------------------------------
PIĄTEK 20.10.2017 Prowadzi Facundo Penalva i 
(gościnnie ) Marie Loy (Grecja)
Grupa 18:00 - 19:15  
Rebotes w milondze: zmiana kierunków
Grupa 19:15-20:30
Rebotes w milondze: zabawa zmianą kierunków, boleo do przodu, ochitos (wyjście z kwadratu)
Grupa 20:45-22:00
Podążanie - prowadzenie w milondze- co to zmienia? Rebote jako krok do zabawy w milondze.
------------------------------------------------------------------------------------------
PIĄTEK 27.10.2017 II część warsztatów w prowadzi 
Agnieszka Porczak (z pomocą Natalia Pieczora)
"OD BALDOSA DO BOLEO"
Grupa 18:00-19:15 
Powtórka z częśći I - poprawki i ciąg dalszy kroczków
Grupa 19:15- 20:45
Powtorka z milongowych kroczków i figur, jak wrocić szybko do rytmu milongi
Grupa 20:45-22:00
Podstawy milongi (róznice pomiędzy tangiem), rozliczanie, muzykalność
------------------------------------------------------------------

ENG

Topics of classes for October 2017

"OCTOBER WITH MILONGA"

-------------------------------------------------------------------------------------------
FRIDAY 06.10.2017, 1st part of the workshop led by Agnieszka Porczak 

(with help of Natalia Pieczora)
"FROM BALDOSA TO BOLEO"

Group 18: 00-19: 15
The most commonly used steps in the milonga.
Group 19: 15-20: 30
We practice the movements! speed - musicality and quality of work, steps - what kind of? how to adjust to the rhythm?
--------------------------------------------------------------------------------------------
FRIDAY13.10.2017 leads Facundo Penalva (with help of Natalia Pieczora)
Group 18:00 - 19:15
We practice figures used in milonga (steps, square, baldosa)
Group 19: 15-20: 30
Boleo as a milonga figure - exit from rebote (forward and back boleo)
NEW GROUP (start a new course)
20:45 - 22:00 
Posture, leading, follow-up, basic steps
--------------------------------------------------------------------------------------------
FRIDAY 20.10.2017 Facundo Penalva and guest Marie Loy (Greece)

Group 18:00 - 19:15
Rebotes in Milonga - changing directions
Group 19: 15 - 20: 30
Rebotes in Milonga: playing in changing directions +boleo forward, ochitos
Group 20: 45-22: 00
Follow - lead in milonga, Rebote a s a milonga step.
---------------------------------------------------------------------------------------------

FRIDAY 27.10.2017 2nd part of the workshop led by Agnieszka Porczak (with help of Natalia Pieczora)

"FROM BALDOSA TO BOLEO"

Group 18: 00-19: 15
Repeat from part I - corrections and continuation of steps
Group 19: 15- 20:45
Repeat of milonga steps and figures, how to quickly turn to the milonga rhythm when you got out (of the rhythm)
NEW GROUP
20: 45-22: 00
The basics of milongas (differences between tango), counting, musicality)

Brak komentarzy: