MILONGA W QUBUS HOTEL - piątek 05.02.2016 r.


W najbliższy piątek (ostatni piątek karnawału) zaczynamy zupełnie nowy cykl milong piątkowych... w Sferze!
Nieduża, lecz eksponowana kawiarnia Torino hotelu Cubus, to miejsce niewielkie, lecz potencjalnie ważne dla społeczności bielskiego tanga
(m. in. z uwagi na dość wyjątkowe położenie oraz możliwości włączenia się w tamtejszy system informacyjny).
Możemy tam mieć milongi bez opłaty parkietowej, jednak to od Was zależy, czy tak będzie, w prosty sposób: po prostu Wpadnijcie koniecznie! 

This Friday ( the last Friday of Carnival ) starting a whole new cycle of milongas on Friday ... in the Sphere !
A small , but exhibited cafe Torino hotel Cubus , this place is small, but potentially important for the community of Bielsko tango
( M . In . In view of the quite unique location and possible inclusion in the local information system ) .
We have there milonga without charge, but it depends on you , whether it be in a simple way :
just drop by!