Nowy tydzień cz. II - ogłaszamy czerwcową wyprawę:"TANGO POD ŻAGLAMI / TANGO UNDER SAIL
English version below
Tangowy Rejs po Mazurach czyli "TANGO POD ŻAGLAMI"
FB:TANGO POD ŻAGLAMI
Ma to w założeniu być tygodniowym żeglowaniem na jachtach z cumowaniem każdego dnia w innym miejscu, kończącym się dobrą kolacją i Milongą.


Zapraszamy tangueros, którzy albo są żeglarzami albo zawsze chcieli pływać tylko nie mieli okazji oraz żeglarzy "na sucho" którzy będą stacjonowali w jednym miejscu a będą wieczorami dojeżdżali do fantastycznych miejsc w których organizujemy wieczory z Tangiem Argentyńskim - czyli Milongi.

I tak:
* Dzień pierwszy 18 czerwca (sobota) wypożyczamy rano jachty z wypożyczalni Sygnet Yacht Czarter z portu w Pięknej Górze. Tego dnia nie płyniemy daleko - vis a vis mariny jest Hotel Tajty - tam będzie pierwsza milonga i ostatnia w następny piątek na zakończenie rejsu.
To piękne miejsce - Hotel ma otwarty na jezioro taras z drewnianą podłogą lub eleganckie wnętrze gdyby było chłodniej.
Jedzenie pyszne, tylko świeże lokalne produkty - wędzarnia ryb tuż obok więc i ryb nie zabraknie!

* Dzień drugi 19 czerwca (niedziela) to hit tej wyprawy! Pięknie odrestaurowany XIV wieczny ZAMEK KRZYŻACKI W RYNIE  ze swoim ogromnym dziedzińcem i salami rycerskimi to wręcz wymarzone miejsce na MILONGĘ RYCERSKĄ. Unikatowe połączenie historii i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych plus świetna kuchnia daje gwarancję na kapitalny wieczór z tangiem;
 

* Dzień trzeci 20 czerwca (poniedziałek) żeglujemy do ośrodka mieszczącego się na jeziorze Mikołajskim - Ośrodek Pracy Twórczej PAN na Wierzbie.
Są tam pokoje oraz domki do wynajęcia oraz restauracja lub grill-bar nad jeziorem gdzie przy akompaniamencie grających na wietrze want portowych jachtów możemy zorganizować MILONGĘ na WIERZBIE.
Po kolacji tańczymy w przytulnych wnętrzach klimatyzowanej restauracji hotelowej gdzie na miłośników smacznej kuchni czeka wiele wyśmienitych potraw i trunków a w bogatym menu serwowanym przez Szefa Kuchni znajdują się wykwintne dania kuchni regionalnej, staropolskiej oraz międzynarodowej. Wyborne potrawy z ryb i dziczyzny oraz wyśmienite domowe ciasta pozostawią niezapomniane wrażenia kulinarne a na dobrym drewnianym parkiecie będziemy tańczyć do późnej nocy.


*Dzień czwarty 21 czerwca (wtorek) pozostajemy w gościnnych progach PAN na Wierzbie robiąc to na co macie ochotę np:
- żeglując w ciągi dnia na jezioro Śniardwy na brunch na Wyspę Czarcią, możemy tam przy ładnej pogodzie zrobić bitwę morską dokoła wyspy i ognisko z obiadem
lub
- oglądając specjalne hodowane okazy żubrów (żubroni tak na prawdę :))
A wieczorem powrót na MILONGĘ WIERZBĘ NA BIS


* Dzień piąty 22 czerwca środa - to niezwykły punkt programu! GALINDIA w Iznocie k. Mikołajek – urokliwe, z dala od ludzi, miejsce gdzie od V do XIII wieku zamieszkiwali Galindowie.
Wybudowano tam piękny hotel gdzie w jednej z komnat np. Bursztynowej odbędzie się MILONGA GALINDII. Miejsce niezwykłe - dokoła pełno rzeźb drewnianych, a groty podziemne są tajemniczo oświetlone i stają się niezwykłe wieczorami - pyszna kolacja i tango do rana:)

* Dzień szósty 23 czerwca (czwartek) - to PAN w Mikołajkach, gdzie tańczymy w niezwykłej oranżerii na świetnej podłodze.


* Dzień siódmy- 24 czerwca (piątek) dopływamy do portu z którego wypłynęliśmy Yacht Port Piękna Góra, na terenie należącym do Gospodarstwa Rybackiego, zaraz przy wyjściu na jezioro Tajty z kanału Piękna Góra (dla posiadaczy GPS: 54°01,70`N 021°43,75`E).
Oprócz ok. 150 osłoniętych miejsc dla jachtów port oferuje sanitariaty z prysznicami, parkingi strzeżony, usługi szkutnicze i mechaniczne. Niewątpliwą atrakcją jest wędzarnia – oferująca codziennie pyszne mazurskie ryby oraz smażalnia z mini barem. Tu w Hotelu TAJTY będzie wieczorem nasza ostatnia Milonga- po raz ostatni na pięknych parkietach lub deskach Hotelu z pyszną kolacją.

Rezerwacje i detale cenowe wkrótce
Info: +48 601 46 13 66
Anna Pietruszewska
anna.pietruszewska@gmail.com
www.bbtango.pl

Tango Cruise on Mazury Lakes  called "TANGO UNDER SAIL
Tango Cruise on Masury in the assumption has to be a weekly sailing on yachts with a mooring each day in a different place ending with a good dinner and Milonga of course.
We invite all tangueros who are either sailors or have always wanted to sail, but do not have the opportunity yet and the "dry sailors" who will be stationed in a one place - we suggest Sciences Centre at Wierzba peninsula- and evenings will be commuted to fantastic places where we'll organize evenings with Argentine tango called the Milonga.
And now:
* The first day on June 18 (Saturday) morning, we'll rent yachts at Signet Yacht Charter from the port in a Piękna Góra
That day we'll sail not so far -vis-a-vis the marina is a Hotel Tajty - there will be the first and last milonga (next Friday at the end of the trip)
It's a beautiful place-hotel has opened on the lake terrace, with wooden floors and elegant interior if it will be cooler.
Delicious food, only fresh local products (fish smokehouse is right next to the marina)

* The second Day on June 19 (Sunday) is the hit of the trip! Beautifully restored fourteenth century Teutonic castle in Ryn  with an inner courtyard and knight rooms is indeed an ideal place for KNIGHT'S MILONGA.
An unique blend of history and modern architectural solutions, plus excellent cuisine guarantee an exeptional tango evening.

* Third Day on June 20 (Monday) we sail to the resort located on the Mikołajskie Lake - Centre for Creative Work Sciences at Willow. There are rooms and cabins for rent and a restaurant or grill-bar on the lake where the accompaniment playing in the wind want port yachts we can organize a Milonga in the sky.
After dinner, dancing and a cozy air-conditioned restaurant where the lovers of tasty cuisine offers many delicious dishes and drinks and a varied menu served by the Chef are located exquisite regional cuisine, traditional Polish and international. Exquisite dishes of fish and game, and delicious homemade cakes will leave an unforgettable culinary experience and a good wooden floor will be dancing late into the night.

* Fourth Day on June 21 (Tuesday) we remain in a hospitable place - PAN on the Wierzba. In a that day, everyone are doing what they want, eg:
- Sailing to the islands on the lake Śniardwy (Devil's island) for brunch, where we can do (when the weather is nice) a sea battle around the islands and make a fire with lunchor
- Watching Special bred specimens like bison (żubronie in fact :))
And in the evening back to the milonga Wierzba BIS (Willow Bis)

* Fifth Day on June 22 (Wednesday) - is the remarkable point of the program!
Galindia in Iznota near to Mikołajki city. http://www.galindia.com.pl/grodzisko.html - a charming, away from people, a place where from the fifth to the thirteenth century lived galindians.
There's a beautiful hotel built there and in a one of the chambers called Amber chamber wll be MILONGA GALINDIA.
An unique place - around are wooden sculptures and underground mysteriously illuminated caves.
I'm sure this will unusual evening!
* Sixth day on June 23rd we will have Milonga in a Mikołajki PAN centre on the nice floor of old conservatory.

* Seventh day - June 24th (Friday) we reach the port from which we've started : a Yacht Harbour Piękna Góra, on the premises of Farm Fisheries, right at the exit of the lake Tajty channel (for holders of GPS: 54 ° 01,70`N 021 43,75`E °).
In addition, this marina offers approx. 150 sheltered places for yachts, bathrooms with showers, car park, boatbuilding and mechanical services.
Another attraction is the fish smokehouse - offering daily delicious Mazury fish and frying fish the mini bar.
In a HOTEL TAJTY will be our last Milonga - the last time on the beautiful floors or boards of the Hotel with a delicious dinner.


Reservations and pricing details soon.
Info: +48 601 46 13 66
 Anna Petrushewska
anna.pietruszewska@gmail.com
www.bbtango.pl