Czeka nas wspaniała Milonga podczas Festivalito!

Już niebawem: 10 czerwca w sobotę zapraszamy do Bielska-Białej na ucztę dla wszystkich tangueros! 

# Od 11:00 warsztaty z milongi: prowadzą Anita Escobar i Facundo Penalva oraz wystąpią z pokazem tanga podczas wieczornej milongi około 21:00.
# Wieczorem Milonga live - czyli Milonga z muzyką na żywo. Grają znani w Bielsku: Grzegorz Frankowski Trio (tu koncert w Bielsku-Białej w restauracji Blu 2012 r, "Oblivion" podczas tego samego koncertu) w składzie: Grzegorz Frankowski (kontrabas), Piotr Kopietz (bandoneon), Jacek Bylica (fortepian). Grzegorz po wydanej w 2010 r.wspaniałej płycie Global Bridge, tak mówił o muzyce nuevo którą kochają"(...) zrozumiałem, że od wielu lat stylem tango nuevo w Polsce niesłusznie nazywa się wykonywanie oryginalnych lub przearanżowanych partytur Piazzolli. Tango nuevo to nie tylko aranżacje przebojów Piazzolli, lecz nowe kompozycje inspirowane tradycją tanga i posiadające elementy rodzimej kultury ich twórcy(...)"(Grzegorz Frankowski, Global Bridge, Kraków 2010).
# Opieką muzyczną otoczy nas tego wieczoru TDJ Marinella Vlady (Bułgaria) 
To wszystko na doskonałym parkiecie i ze świetną akustyką znaną bywalcom Milongi eM w każdy wtorek: w Metrum Jazz Club , Partyzantów 22, Bielsko-Biała.
11 czerwca w niedzielę zapraszamy na warsztaty solo panie i panowie, potem na zajęcia razem a wieczorem na MILONGĘ AFTER PARTY.
----------------------------------------------------------------------------------------

Soon: 10th of June we invite you to Bielsko-Biała for a feast for all tangueros!# From 11:00 am workshops (tango milonga): lead by Anita Escobar and Facundo Penalva and they both will perform a tango show during the evening milonga around 9pm.
# On the evening Milonga with live music: Grzegorz Frankowski Trio
(Cracow) ( Concert in Bielsko-Biała in a restaurant Blu, "Oblivion" in the same concert ) is composed of: Grzegorz Frankowski (double bass), Piotr Kopietz (bandoneon), Jacek Bylica (piano). Grzegorz after the 2010 Global Bridge album, spoke about the nuevo music that they love. " ... I understood that for many years the tango nuevo style in Poland was wrongly called Piazzolla's original or re-arranged score. Tango nuevo is not only an arrangement of Piazzolla hits, but new compositions inspired by the tradition of tango and elements of their native culture ... "(Grzegorz Frankowski, Global Bridge, Krakow 2010). 
# Music care will surround us this evening TDJ Marinella Vlady (Bulgaria)
It is all on the excellent floor and great acoustic of the popular Milonga eM every Tuesday: Metrum Jazz Club, Partyzantów 22 street, Bielsko-Biała. 
On June 11th (Sunday), we invite you to the solo workshops ladies and gentlemen, then to the classes together and in the evening at MILONGA AFTER PARTY.
Here is the TANGO MILONGA FESTIVALITO PROGRAM