Honorowy patronat Ambasady Republiki Argentyny

Chciałabym podzielić się ogromną radością z uznania z jakim spotkały się działania naszej Fundacji na rzecz propagowania tanga argentyńskiego w Polsce i za granicą.
Oto piękny list od Pani Ambasador Republiki Argentyny, P. Patricia Salas, obejmującej Honorowym patronatem dwie organizowane imprezy w czerwcu w Bielsku-Białej i na Mazurach wraz z podziękowaniami za zaangażowanie i nietuzinkowe pomysły: Tango Milonga Festivalito  oraz Tango Pod Żaglami 
DZIĘKUJEMY!

Honorary Patronage of the Embassy of the Republic of Argentina
I would like to share with you the great joy of the recognition of our Foundation's efforts to promote Argentine tango in Poland and abroad.
Here is a beautiful letter from the Ambassador of the Republic of Argentina, P. Patricia Salas, with the honorary patronage of two events organized in June in Bielsko-Biała and mazury lakes (Poland), with thanks for the commitment and unmistakable ideas: Tango Milonga Festivalito and Tango Under Sails.
THANK YOU!