Milonga trudna?

Czytam po raz kolejny fragmenty książki Kapki Kassabovej "Dwanaście minut miłości opowieść o tangu" i odkrywam co rusz, coś ciekawego. To o milondze jest fajne: "najważniejsze w milondze jest to, ze jest bezlitosna. Milonga jest papierkiem lakmusowym waszego 1) poczucia rytmu 2) koordynacji 3) ogólnej kondycji 4) stabilności psychicznej" Zgadzam się z KK, choć nie wiem czemu akurat psychicznej?
Facundo Peñalva znalazł to "coś" co czyni z milongi dziarską przyjaciółkę candombe, rytmiczną, ognistą i wesołą. Podczas Festivalito będą wraz z Anitą Escobar uczyć milongi w Bielsku-Białej. Namyślasz się jeszcze? Sprawdź Rozkład lekcji w czasie Festivalito. Zapraszamy na warsztaty 10 i 11 czerwca!
---------------------------------------------------
Milonga is difficult?
I read once more fragments of Kapka Kassabova's book "Twelve minutes of love story about tango" and I discover on and on, something interesting. This is good: "Milonga is the litmus paper of your 1) sense of rhythm 2) coordination 3) general condition 4) mental stability "I agree with the KK (Kapka Kassabova), although I do not know why the mental stabilty? Facundo Peñalva found this "something" that makes a milonga darling friend of candombe, rhythmic, fiery and cheerful. At Festivalito, he and Anita Escobar will teach milonga in Bielsko-Biała. Do you hestitate yet? Check out Rozkład lekcji w czasie Festivalito. We invite you to the workshop on June 10 and 11!