TANGO MILONGA FESTIVALITO - BYŁO ŚWIETNIE!

Ogłaszam TANGO MILONGA FESTIVALITO za zakończony! 
Dziękuję naszemu wspaniałemu Trio z Krakowa (Trio Grzegorza Frankowskiego), naszym instruktorom Facundo Penalva i Anita Escobar za doskonałe warsztaty i piękny pokaz
oraz uczestnictwo w Open Air Milonga w parku Slowackiego - byliście cudni!.Dziękujemy za stworzenie wspaniałej atmosfery wszystkim TDJ'om: przybyłym zza morza (TDJ Marinella Varbanova) i odległego Torunia  (TDJ Beata, Urszula) oraz naszemu nieocenionemu, bielskiemu tanguero - TDJ Lechowi Hojnackiemu oraz wszystkim uczestnikom tego 3 dniowego święta tanga w Bielsku-Białej za fantastyczne, wspólne tangowanie, za niebywałą atmosferę radości i tangowej melancholii. Jak zawsze, staram się aby tango połączyło nas w wielką tangową rodzinę. Uważam, że jesteśmy skazaniu na niebywały sukces w tej materii. Znowu się udało!
Zdjęcia naszej absolutnej mistrzyni aparatu Sona Komarkova, Czechy!
Zobaczcie jej trzy albumy - zdjęcia są doskonałe!
1. warsztaty - dokumentacja fantastyczna
2. Festivalito pokaz Anita & Facundo -Metrum Jazz Club
3. Festivalito koncert & milonga live
Do zobaczenia najdalej w styczniu 2018 na Beskid Tango Marathon w Szczyrku lub w każdy wtorek w Metrum!
A teraz Ahoj przygodo- już w sobotę ruszamy w rejs na Mazury NA TANGO POD ŻAGLAMI!
------------------
TANGO MILONGA FESTIVALITO has ended!
Thanks to our magnificent Trio from Cracow (Grzegorz Frankowski Trio) our instructors Facundo Penalva and Anita Escobar for the excellent workshops 

and a beautiful show and all the participation in Open Air Milonga in Slowacki park - you were wonderful !. Thank you for creating a wonderful atmosphere for all TDJs: arriving from the sea (TDJ Marinella Varbanova) and distant Torun (TDJ Beata, Urszula) and our beloved white tanguero - TDJ Lech HojnackiTDJs coming from behind the sea (TDJ Marinella Varbanova) and distant Toruń (TDJ Beata Urszula) and our well known, great tanguero and TDJ Lechosław Hojnacki and all the participants of this 3-day tango festival in Bielsko-Biała for a fantastic days and nights, for a wonderful atmosphere of joy and tangential melancholy. .
As always, I try to make tango connect us into a big tango family. I think we are condemned to great success in this matter. Again!
Pictures of our absolute champion of the camera: Sona Komarkova, Czech Republic.
See her three albums:
1. workshops - fantastic documentation
2. Festivalito show Anita & Facundo -Metrum Jazz Club
3. Festivalito concert & milonga live
See you furthest in January 2018 on the Beskid Tango Marathon in Szczyrk or every Tuesday in Metrum Jazz Club!
And now: Ahoy adventure - already on Saturday we go on a trip to Mazury to TANGO UNDER SAIL!