niedziela, 26 listopada 2017

Najniższe ceny Beskid Tango Maraton 2018 tylko do końca listopada

Dla przypomnienia, najniższe ceny IV Beskid Tango Maraton 2018 tylko do końca listopada!

Płatność dokonana do 30 listopada 2017: 250 PLN

Zapraszamy na stronę Maratonu
===================

To remind you, the lowest prices IV Beskidy Tango Marathon 2018 only until the end of November 2017! Payment made until November 30, 2017: PLN 250 (62 EUR) 
Please visit the Marathon's website