IV BMTM 2018 zakończony!

Już za nami IV Beskid Mountains Tango Maraton 2018. 
Patrząc na wpisy uczestników IV BMTM w Szczyrku mam wrażenie, że było idealnie. Ciepło i radość bijąca od Waszych wspomnień, mnie po prostu powala. Organizator nie zawsze ma czas i sposobność aby z każdym pogadać i każdego przytulić, stara się jak może aby ogarnąć ogrom wyzwań czyhających na każdym kroku a i tak nie zawsze to się udaje. O dobrym wydarzeniu tangowym świadczą zadowolone tłumy tangueros na parkiecie, muzyka porywająca do tandy i trudności z pożegnaniem się z każdym, bo jest tak wielu, którym chciałoby się powiedzieć, że było z nim dobrze, że zwyczajnie brakuje czasu. Mnie było z Wami nadzwyczaj dobrze w tym roku.

Nie chciałabym umniejszać poprzednich edycji Maratonu, lecz w tym roku spotkała się niezwykle fantastyczna grupa ludzi, coś jak koniunkcja pięciu planet zdarzająca się bardzo rzadko.
Nawet agresywne zachowania jednego z TDJ'ów który jako jedyny w całej mojej wieloletniej karierze organizatora, został odsunięty od konsoli, nie są w stanie zmienić moich pozytywnych odczuć.
Dziękuję zatem wszystkim razem i każdemu z osobna Maratonowym TDJ'om w kolejności występów: za doskonałą muzykę: Arletta Sadowska, Lechosław Hojnacki, Jonas Maria Joma, Mateusz Stach, Facundo Penalva, Krzysztof Rumiński i Katharina Gewert. Wszystkim którzy pomagali w organizacji Maratonu i dzielnie tkwili na swoich stanowiskach podczas jego trwania - piękne dziękuję!
A w imieniu załogi Hotelu, raz jeszcze bardzo serdecznie przepraszamy za niedogodności związane ze zmianą pokoi na koniec Maratonu. Dołożymy wszelkich starań aby tą kwestię w roku następnym rozwiązać.
Następna V edycja Beskid Mountains Tango Marathon już za niecały rok. Zarezerwujcie sobie czas pomiędzy 04-06 stycznia 2019!
Przedstawiamy zdjęcia w kolejnych albumach autorstwa:
==============
Looking at the entries of all participants of IV BMTM in Szczyrk, I feel that it was perfect. The warmth and joy that comes from your memories just knocks me down. The organizer does not always have the time and opportunity to talk to everyone and hug each other, he tries as much as possible to embrace the huge number of challenges lurking at every step and still not always succeed.
A good tango event is attested by satisfied, good number of tangueros on the dance floor, music captivating to tandas and difficulties in saying goodbye to everyone, because there are so many who would like to say that it was good with him, that he simply lacks time. I felt extremely good with you this year.
I would not like to belittle the previous editions of the Marathon, but this year a very fantastic group of people met, something like the conjunction of five planets that happens very rarely :)
Even the aggressive behavior of one of the TDJs who was the only one in my whole career of organizer removed from the console, are not able to change my positive feelings.
Thanks to everyone for the perfect music: Maraton TDJ in the sequence of performances: Arletta Sadowska, Lech Hojnacki, Jonas Maria Joma, Mateusz Stach, Facundo Penalva, Krzysztof Rumiński and Katharina Gewert. All who helped in the organization of the Marathon and bravely stuck in their positions during it - beautiful thank you!
And on behalf of the Hotel's staff, we would like to apologize once again for the inconvenience of changing the rooms at the end of the Marathon. We will make every effort to resolve this issue next year.
The next 5th edition of the Beskid Mountains Tango Marathon is for less than one year! Book your time between 4 -06 January 2019!
We present photos in subsequent albums by: