Warsztaty z Joergiem i Lucie już w marcu!

English version below
Już pod koniec marca, raz pierwszy w Bielsku-Białej (i po raz pierwszy w Polsce!) witamy znakomitą parę instruktorów z Pragi: Joerg Palm i Lucia Kubasova.   


Jak na świetnych nauczycieli i tangueros przystało, mają już swoich stałych fanów w Bielsku-Białej i okolicach, zauroczonych ich umiejętnościami i techniką prowadzenia zajęć.
Dla zaczynających swoją przygodę z tangiem, dają szybki start, dla bardziej zaawansowanych dużo wolności w improwizacji.
Czas: WEEKEND 24/25 MARCA 2018
Miejsce: Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12, Bielsko-Biała (obok Sfera- galeria handlowa)
Dwie grupy:
1. podstawowa
2. średniozaawansowana i zaawansowana
CENA w karnecie (taniej):
CAŁOŚĆ (3 h) BLOK 1 i 3 
GRUPA POCZĄTKUJĄCA 120 zł (40zł/h)
CAŁOŚĆ (6 h) BLOK 2 i 4 GRUPA ŚREDNIO,- i ZAAWANSOWANA 240 PLN (40 zł/h)

Harmonogram:
24 marca (SOBOTA)

11:00 - 12:30 GRUPA POCZĄTKUJĄCA Blok 1 (1,5 h) - 65 zł (blok kupiony osobno, nie w karnecie)
Temat: chodzenie i objęcie

12:30 -14:00 przerwa na obiad

GRUPA ŚREDNIO,- I ZAAWANSOWANA
Blok 2 (3h) 135 zł (blok kupiony osobno, nie w karnecie
- 14:00 -15:30 Od chodzenia do obrotu / technika
- 15:45 -17:15 Giro możliwości / kombinacje

UWAGA! o 20:00 zaczynamy Warsztatową Milongę "PRAHA".

 Miejsce: Ristorante Sicilia, Piłsudskiego 7, Bielsko-Biała.
Gościmy naszych instruktorów Joerga i Lucie mieszkających w Pradze (stąd nazwa)

25 MARCA (NIEDZIELA)

GRUPA POCZĄTKUJĄCA Blok 3 (1,5 h) 65 zł (blok kupiony osobno, nie w karnecie)
11:00 - 12:30 koncepcje prowadzenia

12:30 -13:30 przerwa na obiad

GRUPA ŚREDNIO,- I ZAAWANSOWANA Blok 4 (3h) - 135 zł (blok kupiony osobno, nie w karnecie)
- 13:30 -15:00 Od tango salon do nuevo /koncepcje)
- 15:00 -16:30 Poza osią ale zbalansowanie

Rezerwacje i wpłaty: Fundacja Bielsko-Biała Tango,
Raiffeisen Bank: No: 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977
Tytułem: warsztaty z Joergiem i Lucie (podać nr bloku lub rodzaj karnetu)
Info: Anna Pietruszewska +48 601 461 366


-----------------
Already at the end of March, the first time in Bielsko-Biała (and for the first time in Poland)!we welcome a great couple of instructors from Prague: Joerg Palm and Lucia Kubasova.
As good teachers and tangueros, they already have their regular fans in Bielsko-Biała and surroundig area, who are fascinated by their skills and technique of conducting classes.
Time: WEEKEND 24/25 MARCH 2018
Place: Tyszkiewicz High School, Nadbrzeżna street 12, Bielsko-Biała (next to shopping center Sfera)
Two groups:
1. basic
2. intermediate and advanced group
PRICE in a pass (cheaper):
- FULL PASS BASIC GROUP BLOCK 1 and 3 (3h) - 120 PLN (40 PLN/h)
- FULL PASS INTERMEDIATE, - and ADVANCED GROUP BLOCK 2 and 4 (6h)- 240 PLN (40 PLN/h)

March 24th, Saturday
# Block 1 BASIC GROUP (1,5 h) - 65 PLN 
(block bought separately, not in the fullpass)
11:00 - 12:30 (walking and embracing concepts)

12:30 -14:00 lunch break

# Block 2 (3h)- 135 PLN (block bought separately, not in the fullpass)

INTERMEDIATE,- ADVANCED GROUP
14:00 -15:30 From Walk to Rotation / Technique
15:45 -17:15 Giro possibilities (Combination

ATTENTION! at 20:00 we start Milonga "PRAHA"!
We will announce the place soon.


March 25th, Sunday
# Blok 3 (1,5 h) - 65 PLN BASIC GROUP 

11:00 - 12:30 Leading concepts

12:30 -13:30 lunch break

# Blok 4 (3 h)- 135 PLN INTERMEDIATE AND ADVANCED GROUP
13:30 -15:00 From Salon to Nuevo / Combination
15:00 -16:30 Off Axis but balanced

Payment to: Fundacja Bielsko-Biała Tango,
Raiffeisen Bank: No: 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977
SWIFT CODE: RCBWPLPW
(if its too short add three times XXX)
Title: workshops with Joerg and Lucie (specify block number or type of the group)
Info: Anna Pietruszewska +48 601 461 366