V BMTM zakończony! Zapraszamy na kolejne: letnią i zimową edycję!

Wszystkie imprezy zorganizowane w ostatnich latach przez Fundację BBTango, były niesłychanie emocjonujące i obfitowały w wiele nagłych zwrotów. Cieszymy się, że mogliśmy je z pomocą wielu ogromnie życzliwych ludzi doprowadzić do końca i sprawić aby uśmiech nie schodził z Waszych twarzy.
 • Jubileuszowy V Beskid Tango Maraton za nami - podziękowania i zachwyty należą się absolutnie wszystkim, zarówno uczestnikom jak i obsłudze maratonu i serwisowi hotelowemu na czele z Panią Hanną Rosą, manager hotelu Belweder w Ustroniu - miejsce piękne i sprawdziło się znakomicie.
 • Specjalne podziękowania Panu Przemysławowi Korczowi, Burmistrzowi Ustronia, za objęcie patronatem i osobisty udział w ceremonii otwarcia (ja dziękuję za piękną tandę :)
 • Następna edycja VI BMTM już potwierdzona w dniach 2-5.01.2020 w tym samym, pięknym miejscu: w Hotelu Belweder w Ustroniu.  
 • Zaczynamy Befor Milongą w czwartek 2.01.2020 a kończymy w niedzielę 5.01 After Party w tym samym hotelu do 24:00. Poniedziałek, to dzień wolny (6.01 Święto Trzech Króli) będzie można zostać dłużej i nie spieszyć się. 
 • TERAZ NASZA NIESPODZIANKA: 
 • 15-18.08.2019 pierwsza edycja Letniego Beskid Tango Maraton (Summer Beskid Tango Maraton 2019) w innym, lecz równie pięknym miejscu: w hotelu Magnus Golden Tulip Bielsko-Biała-Bystra. Pachnący nowością hotel wśród lasów i łąk (otwarty 28.12.2018) ma wprost genialne warunki do letniego wypoczynku.
---------------
All the events organized by Foundation in recent years, were extremely emotional and abounded in many sudden turns. We are glad that we could, with the help of many extremely friendly people, bring them to an end and let the smile not come off your face.
 • Vth Beskid Tango Marathon is behind - thanks and admiration belong absolutely to everyone, both: participants - because they were so friendly and open to others - as well as marathon's service and hotel service headed by Mrs. Hanna Rosa, manager who rules the hard hand of everyone.
 • Special thanks to Mr. Przemysław Korcz, Mayor of Ustroń for taking patronage and personal participation in the opening ceremony (thank you for the beautiful tanda :)
 • The next VI th edition of BTM  has already been confirmed in days 2-5.01.2020 in the same beautiful place: at the Belweder Hotel in Ustroń
 • We'll start with Befor Milonga on Thursday, January 2, 2020 and finish on Sunday at 5.01 After Party in the same hotel until 24:00. Monday is a day off (6.01 Three Kings), you can stay longer and do not rush.
 • NOW A BIG SUPRISE: 15-18.08.2019 FIRST EDITION OF Summer Beskid Tango Marathon 2019 in the beautiful place, in the Magnus Golden Tulip Hotel in Bystra (10 minutes by car toBielsko-Biała). Newly build hotel among forests and meadows (opened on 28/12/2018) has a brilliant conditions for summer rest. Follow the posts on the bbtango.pl website.
 •  Details and Pre-Registration in just a moment 11.01.2019 at 8 pm.