Beskid Tango Marathon 2022 po raz VIII

english version below

 Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 14.12.2021 opublikowanym w Dz.Ustaw poz.2311 Taneczny Klub Sportowy BBtango działający przy Fundacji BBtango, jest organizatorem:

VIII BESKID TANGO MARATHON 2022 który odbędzie się w dniach 6-9.01.2022 w Miejskim Domu Kultury "Prażakowka", ul. Ignacego Daszyńskiego 28, Ustroń.

Oświadczamy także, iż udział w imprezie nie zależy od tego czy ktoś jest zaszczepiony czy też nie. Jeśli ktoś dobrowolnie zgłosi ten fakt organizatorom przy wejściu na salę, spowoduje to, że ilość ludzi na sali może się zwiekszyć o tą liczbę (ponad 100 dozwolonych uczestników).

Prosimy także śledzić na bieżaco (dotyczy to użytkowników Facebooka) wszelkie zmiany w wydarzeniu VIII Beskid Tango Marathon 2022
J

-----------------
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of December 14, 2021 published in Journal of Laws, item 2311, BBtango Dance Sports Club operating at the BBtango Foundation operate as organizer:

VIII BESKID TANGO MARATHON 2022 which will be held on 6-9.01.2022 at the "Prażakowka" Municipal Cultural Center, ul. Ignacego Daszyńskiego 28, Ustroń.
We also declare that participation in the event does not depend on whether someone is vaccinated or not. If someone voluntarily reports this fact to the organizers at the entrance to the room, it means that the number of people in the room may increase by this number (over 100 allowed participants).

Please also follow all changes to the VIII Beskid Tango Marathon 2022 event on an ongoing basis (for Facebook users).
When it comes to surprises, we are planning an annual sleigh ride with a highlander band and a bonfire in a highlander's koliba. but it always depends on the amount of snow (and the amount of participants as well). We will inform you about it :-)