World Gym Tango Challenge (dawniej:BTM)

Zmieniamy nazwę Beskid Tango Maraton 2021 na World Gym Tango Challenge i przesuwamy o 4 tygodnie na 04-07.02 2021 r. !

Po dokładnym przestudiowaniu wydanego rozporządzenia, nie znaleźliśmy możliwości zapewnienia odpowiedniego komfortu Uczestnikom w hotelu w planowanym czasie (08-10.01.2021). Mówiąc krótko: Fundacja mogłaby zorganizować takie wydarzenie, jednak bez noclegów i posiłków na miejscu. To obniżyłoby poziom komfortu Uczestników, który jest siłą tego wydarzenia.

Przesuwamy zatem o miesiąc WGTCH (dawniej Beskid Tango Marathon) mając nadzieję, że rozumiecie powody naszej decyzji. Mamy już zarezerwowany komfortowy Hotel w Ustroniu na 4-7.02.2021 r. (czwartek-niedziela).

Na razie życzymy Wam wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku.

BTM Team

&

Anna i Krzysztof

Pietruszewscy


Rejestracja trwa na stronie https://marathon.etaniec.org/rejestracja
MIEJSCE: 43-450 Ustroń, PL
Pre- (czwartek)
DETALE na stronie: http://marathon.etaniec.org

Muzykę dla Was przygotują:
* TDJ Luis Cono (Chile/Sweden)
* TDJ Francisco Saura (Spain)
* TDJ Michał Kaczmarek (PL)
* TDJ Lechosław Hojnacki (PL)
* TDJ Anna Pietruszewska (PL) & TDJ Mateusz Stach 
* TDJ Dorota Zyskowska (PL)
* TDJ Marcin Błażejewski (PL)

Szczegóły cenowe:
Cena 350 zł 

W cenę wliczone:
- wstęp na Pre.chalenge czwartek
- wstęp na maraton (piątek- niedziela)  
- posiłki:
* uroczysta, gorąca kolacja (sobota)
* jednogarnkowe danie (piątek)
* słodki bufet - ciasta, kawa, herbata, woda (podczas całego maratonu)

Pokoje hotelowe w tym roku zamawia się u organizatorów maratonu, po rejestracji na formularzu zgłoszeniowym i otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa.
Wysyłamy potwierdzenie rezerwacji wybranego pokoju w cenach ( zamawia się pokoje a nie miejsca w pokojach)

Rejestracja na stronie https://marathon.etaniec.org/rejestracja

Szczegółowe info i zapytania: anna.pietruszewska@gmail.com
tel.+48 601 461 366 Anna Pietruszewska
================
We invite you to the World Gym Tango Challenge (dawniej: Beskid Tango Marathon 2021 7th edition (4-7.02.2021)
PLACE:  43-450 Ustroń, PL
Pre-challenge (Thursday 4th, Februar

DETAILS on site: http://marathon.etaniec.org

They will prepare music for you:
* TDJ Luis Cono (Chile / Sweden)
* TDJ Francisco Saura (Spain)
* TDJ Michał Kaczmarek (PL)
* TDJ Lechosław Hojnacki (PL)
* TDJ Anna Pietruszewska (PL) & TDJ Mateusz Stach (new and old tango music (on Sunday morning)
* TDJ Dorota Zyskowska (PL)
* TDJ Marcin Błażejewski (PL)

Price details:
Price 350 PLN 
The price includes:
- admission to the  Pre 
- admission to the event (Friday  Sunday)
- meals:
* gala hot dinner (Saturday)
* one pot dish (Friday)
* sweet buffet - cakes, coffee, tea, water (during the entire marathon)

Hotel rooms  are ordered this year from the organizers, after registering on the application form and receiving confirmation of participation.
We send confirmation of booking the selected room (please order rooms not places in rooms):

Registration from 01/09/2021 at 12.00 at https://marathon.etaniec.org/rejestracja

Detailed info and inquiries: anna.pietruszewska@gmail.com
tel. + 48 601 461 366 Anna Pietruszewska