World Gym Tango Challenge (dawniej:BTM)

english version below

Drodzy współuzależnieni od tanga- uczestnicy WGTCH (dawniej: Beskid Tango Maraton)
Inaczej niż zawsze po kolejnych edycjach, bo prawie po miesiącu od zakończenia zmagań gdy wiem, że NIKT NIE ZACHOROWAŁ na wiadomą chorobę, pragnę PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM fantastycznym ludziom, których miałam szczęście spotkać - moim przyjaciołom podczas wielomiesięcznych przygotowań, trenerom dzielnie czuwającym nad parkietem, osoby ogarniające rzeczywistość maratonową oraz samym uczestnikom!
Wszyscy jesteście najdzielniejszymi ludźmi bo nie zawahaliście się aby wspólnie dawać z siebie to co najpiękniejsze- miłość do tanga i radość!
Jeśli nadal chcielibyście wraz z nami tańczyć tango, to zapraszam na wakacyjne spotkanie (30.07-1.08) w Ustroniu do amfiteatru (tym razem się uda!) oraz znanej już Wam Prażakówki na drugą edycję Ustroń Tango Open Air Festival: https://www.facebook.com/events/781178919272013
Wiem już, że będą trenerzy: TDJ Ivo Ambrozi (Włochy) oraz TDJ Robert Kovacs (Węgry) oraz para maestros Urszula Nowocin (PL)(Urszula Ula) oraz Fernando Romero Chucky (ARG/PL) z pokazem fantastycznego folkloru aregentyńskiego: malambo-zamba-chacarera!
Detale wkrótce. Do zobaczenia!
=======
Dear tango co-addicts - participants of WGTCH (formerly: Beskid Tango Maraton)!
Unlike always after the next editions, because almost a month after the end of the struggle, when I know that NOBODY HAS been infected with the disease, I would like to THANK YOU to all the fantastic people I was lucky to meet - my friends during many months of preparations, trainers bravely watching over the dance floor, people embracing reality and the participants themselves!
You are all the bravest people because you did not hesitate to give your best together - love for tango and joy!
If you still want to dance tango with us, I invite you to the summer meeting (30.07-1.08) in Ustroń to the amphitheater (this time we will succeed!) and the already known Prażakówka for the second edition of Ustroń Tango Open Air Festival: https://www.facebook.com/events / 781178919272013
I already know that there will be trainers: TDJ Ivo Ambrozi (Italy) and TDJ Robert Kovacs (Hungary) and couple maestros Urszula Nowocin (PL) (Urszula Ula) and Fernando Romero Chucky (ARG / PL) with a folklore show of a fantastic malambo-zamba-chacarera.

Details soon. See you soon!
-------
ARCHIWUM
World Gym Tango Challenge odbędzie się w dniach 19-21.02,2021 r.
Będziemy od czwartku 18.02 (Befor) do niedzieli 21.02 do 16 :00 w pięknej, wielkiej sali z drewnianym parkietem w centrum Ustronia (którą znacie z festiwalu i grudniowego spotkania. Noclegi każdy rezerwuje sam. Nie ma możliwości abyśmy mogli trenować wszyscy w jednym hotelu.

Detale na stronie wydarzenia

BTM Team

&

Anna i Krzysztof

Pietruszewscy

Rejestracja trwa na stronie https://marathon.etaniec.org/rejestracja