GYROKINESIS DLA WSZYSTKICH i TECHNIKA TANGA DLA KOBIET

Zapraszamy do Bielska-Białej 13-14 października 2018 na zajęcia z Ulą Wojtkowiak (Warszawa). Proponujemy dwa dni z GYROKINESIS® DLA WSZYSTKICH i tango technika kobiety (solo)
MIEJSCE: Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12, II piętro aula.
Parking bezpłatny pod szkołą.
Zgłoszenia drogą mailową na : bbtango.fundacja@gmail.com
Rezerwacja miejsca po wpłaceniu zaliczki 50 PLN na podane mailem konto.

Uwaga! cena od 1 października + 30 zł!
Telefon: +48 601 461 366


GYROKINESIS®
to dynamiczny trening umiejętności pracy z ośrodkiem ciężkości i wykorzystania siły grawitacji w celu zwinnego i ergonomicznego poruszania się.

  • Uczymy się rozluźnienia i mobilizacji, kontroli nad impulsami, które wprawiają w ruch dane części ciała i w konsekwencji oddziaływają na cały organizm. 
  • Oswajamy się z mechanizmem przyciągania podłoża i odpychaniem się od niego, odkrywamy wielowymiarowe spektrum podążania w różnych kierunkach kręgosłupa i aktywnie obserwujemy co się dzieje. 
  • Zauważamy gdzie jest przyczyna ruchu i jaki jest jego skutek. Pomagają nam w tym odkrywczym procesie różne techniki oddechu. Wszystkie są głębokie i brzuszne: stymulują system nerwowy, otwierają kanały energetyczne i pomagają ciału zwalczyć toksyny.
  • Ucząc się Gyrokinesis dbamy o swoje stawy, wzmacniamy kondycję, wzmacniamy i wydłużamy kręgosłup, rzeźbimy sylwetkę, poszerzamy zakresy ruchu.
  • A przy tym mamy sporo radości, bo Gyrokinesis® to poniekąd płynny taniec.

O indywidualnych problemach, kontuzjach, wadach posturalnych proszę poinformować przed zajęciami.
Więcej o Uli

SZCZEGÓŁY:
* SOBOTA 13.10.2018 
12:00 - 14:30 (2,5 godziny) GYROKINESIS®
14:45 - 16:15 (1,5h) TECHNIKA DLA KOBIET (solo)
* NIEDZIELA GYROKINESIS®
12:00 - 13:30 (1,5h)


CENA (rezerwacja do 30 września z wpłaconą zaliczką, potem +30 zł)
150 PLN Kupione w całości (Gyro+ tango) 
120 PLN KARNET 4 godziny Gyrokonesis (sobota i niedziela)
 40 PLN tango technika kobiety(solo)


Zgłoszenia drogą mailową na : bbtango.fundacja@gmail.com
Rezerwacja miejsca po wpłaceniu zaliczki 50 PLN na podane mailem konto.
Telefon: +48 601 461 366
……………………………………
We invite you to Bielsko-Biała 13-14 of October 2018 for classes with Ula Wojtkowiak (Warsaw). We offer two days with GYROKINESIS® and tango lessons "techinque for women (solo)"

PLACE: Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12, 2nd floor, auditorium.
Free parking at school.
Submissions by email at: bbtango.fundacja@gmail.com
Booking a place after paying an advance of 50 PLN to an account given by email.
Warning! price from October 1 + PLN 30!
Phone: +48 601 461 366

GYROKINESIS® is a dynamic training in the ability to work with the center of gravity and the use of gravity for agile and ergonomic movement.
  • We learn to relax and mobilize, control the impulses that set the body parts in motion and consequently affect the whole body.
  • We get used to the mechanism of attracting the ground and pushing away from it, we discover a multidimensional spectrum of following in different directions of the spine and we actively observe what is happening. 
  • We notice where the cause of the movement is and what its effect is. In this innovative process, various breathing techniques help us. They are all deep and ventral: they stimulate the nervous system, open up energy channels and help the body fight toxins.
  • When learning Gyrokinesis, we take care of our joints, strengthen our condition, strengthen and extend the spine, sculpt the figure, and broaden the range of motion.
  • And at the same time we have a lot of fun, because Gyrokinesis® is a somewhat fluid dance.
For individual problems, injuries, postural defects, please inform before classes.
More about Ula
DETAILS:

* SATURDAY 13/10/2018 
12:00 - 14:30 (2.5 hours) GYROKINESIS®
14:45 - 16:15 (1.5h) tango class: techinque for women (solo)

* SUNDAY 14/10/2018
12:00 - 13:30 (1.5h) GYROKINESIS®
PRICE
(reservation up to 30 September with advance payment 50 PLN, than + 30 PLN)
150 PLN  Purchased in full (Gyro + tango)
120 PLN
KARNET 4 hours Gyrokonesis (Saturday and Sunday)
 40 PLN tango techinque class

Submissions by email at: bbtango.fundacja@gmail.com
Booking a place after paying an advance pre- payment 50 PLN to the account provided by email.
Phone: +48 601 461 366