Tango Pod Żaglami 2019/Tango Under Sails 2019


english version below
Zapraszamy na kolejne Tango Pod Żaglami 2019, 4-ta edycja wraz
MAESTROSMarianą Soler & Facundo Peñalva  którzy poprowadzą warsztaty (w cenę wliczone 3 dni x 1,5 h. Możliwe także lekcje prywatne)
W tym roku zmiany na lepsze:
 •  do dyspozycji nowoczesne i bardzo komfortowe jachty żaglowe typu Hornet 29, posiadające 3 zamykane kabiny wewnętrzne i sofy w kokpicie (po 190 cm) oraz co bardzo ważne! elektrycznie kładzione maszty! (kabestan elektryczny obsługujący kładzenie masztu, miecz, fał grota). A także ster strumieniowy, ogrzewanie, ciepła woda, echosonda, silnik zaburtowy z manetką, lodówka, TV + DVD, CD/MP3 . Jednym słowem luxus!
 • miejsce odbioru i pierwszego wieczoru inne niż dotychczas: ▪ Pisz ▪ jezioro Roś, port Wrota Mazur z bezpłatnym parkingiem na cały czas trwania imprezy
 • koniec: Mikołajki i bezpłatny transport kierowców do Piszu po samochód
 • czarter od Kochanowski Yachting
 • termin o tydzień późniejszy niż zwykle: 29.06-6.07 (KONIEC SZKOŁY I WAKACJE- wszyscy nauczyciele mają wolne, zapraszamy!
 •  CENA ZA TYDZIEŃ 1490 PLN /osobę
W cenie:
 1. 7 noclegów na jachcie w kabinach 2 osobowych
 2. 7 kolacji i milongi (także z pokazami) z możliwością wykupienia przez nie-uczestników kolacji 75 PLN, milonga 20 PLN
 3. warsztaty wliczone w cenę 3 x po 1,5 h  (z możliwością wykupienia osobno przez nie-uczestników całości warsztatów 150 PLN/osobę lub )
Plan na chwilę obecną jest następujący:
 •  29.06 sobota odbiór jachtów w marinie Wrota Mazur. Rozpoczynamy przygodę z żaglami i tangiem kolacją w restauracji Wrota Mazur: http://www.wrotamazur.eu/restauracja z kameralną żeglarską atmosferą, niebanalnym wystrojem, ale przede wszystkim wybornym jedzeniem i profesjonalną obsługą. Ich specjalnością są świeże, mazurskie ryby podawane zaraz po usmażeniu. Wina serwowane w restauracji Wrota Mazur zostały wyselekcjonowane przez „Winarium” Marka Kondrata (do zakupienia przez uczestników, nie wliczone w cenę)
 • 30.06 (niedziela) Jezioro Śniardwy do przepłynięcia. 
 • Prawdopodobny scenariusz to kierunek Ruciane Nida i Jezioro Nidzkie a zakończenie w Mikołajkach
Detale wkrótce.
Prosimy o zgłoszenia i kompletowanie załóg (także we własnym zakresie) pod adres mailowy:
anna.pietruszewska@gmail.com
Kontakt telefoniczny: +48 601 461 366
Ahoj tangueros!
=================================================


The next edition of Tango Under Sails 2019, 4th edition with MAESTROS: 
Mariana Soler & Facundo Penalva, who will lead the workshops (included in a price 3 days x 1.5 h. Possible private lessons) This year, we are sailing along the slogan: "Comfort above all!"

Change for better:
 •  modern and very comfortable sailing yachts Hornet 29, having 3 lockable inner cabins and sofas in the cockpit (190 cm each) and what is very important! electrically raised and folded masts !!!! (electric capstan supporting mast, sword, mainsail fold). And also a bow thruster, heating, hot water, echosounder, outboard motor with a throttle, fridge, TV + DVD, CD / MP3. Just luxus!
 • place and first evening other than before: ▪ Pisz ▪ Roś Lake, port of Wrota Mazur with free parking for the duration of the event
 • probable end: Mikołajki and free transport of drivers to Pisz for a car
 • charters from the company Kochanowski yachting
 • starts one week later than usual: 29.06-6.07 (END SCHOOL AND HOLIDAY - all teachers are free, welcome!
PRICE PER WEEK 1490 PLN / person ( around 375 EUR)
in a price included:
 1. 7 nights on a yacht in 2-passengers cabins
 2. 7 dinners and milongas (also with shows) with the possibility of buying for non-participants a dinner for PLN 75, milonga PLN 20
 3. workshops with Mariana & Facundo of 3 days x 1.5 hours/each lesson (with the option of purchasing of 150 PLN / person separately by non-participants)
The plan at the moment is as follows:
 • 29.06 Saturday starts in the marina Wrota Mazur. We start the adventure with sails and tango with the dinner at the Wrota Mazur restaurant: http://www.wrotamazur.eu/restaurant.with an intimate sailing atmosphere, original decor, but above all, delicious food and professional service. Their specialty is fresh Masurian fish served immediately after frying. Wines served in the Wrota Mazur restaurant have been selected by Marek Kondrat's "Winarium" (to be bought by participants, not included in the price)
 • 30.06 (Sunday) Lake Śniardwy to cross.
Probable scenario is the direction of Ruciane Nida and Lake Nidzkie and the ending of Mikołajki.
Details soon.
Please submit acess and complete crews (also on your own) to the email address: anna.pietruszewska@gmail.com
Contact by phone: +48 601 461 366

Ahoj tangueros!

Brak komentarzy: