Tango Pod Żaglami 2022/Tango Under Sails 2022- zakończony!

english version below
Zapraszamy na 7 edycję Tango Pod Żaglami na Mazury, PL
w terminie 2-9.07.2022 na tygodniowe wakacje na żaglówkach z tangiem w tle  
Zakwaterowanie na jachtach żaglowych typu Antila 33 (8-9) osób, 3 zamykane kabiny dwuosobowe + 2-3 osoby  w mesie,  kuchnia gazowa, lodówka)
* DATA: 2-9.07.2022
- start 2.07 (sobota) o 18:00 uwaga!
pierwsza noc z folklorem argentyńskim przy ognisku, nie zostajemy na noc w Klubie Mila. Prosimy o zakwaterowanie na jachtach do 17:00.
- powrót 9.07.2022 (sobota) do 12:00
* MIEJSCE STARTU I ZAKOŃCZENIA : KLUB MILA, KAMIEŃ, 12-220 Ruciane -Nida
* INSTRUKTORZY: Urszula Nowocin (PL) / Fernando Romero Chucky (ARG)
CENA: 1300 PLN/osobę ( 300 EUR)
W cenie: 
* 7 noclegów na jachcie przy kei hotelu Mazurski Raj- opłata za korzystanie z infrasturuktury hotelu płatna dodoatkowo na miejscu przez uczestników ok 20 zł/dobę)
* 5 h lekcji tanga z instruktorami w hotelu Mazurski Raj (Ruciane Nida) Urszula Nowocin & Fernando Romero Chucky
* obiad pierwszego dnia w klubie Mila
* folk-night pierwszego wieczoru (sobota 2.07) 
* wejście na 6 wieczornych milong w hotelu Mazurski Raj od niedzieli 3.07 do piątku 8.07) w tym słodki bufet (kawa, herbata, woda) 

Aby zapewnić sobie miejsce na jachcie konieczna jest wpłata:
* I transza w wysokości 300 zł (60 EUR) do 30.03.2022
* Pozostała kwota do 30.05.2022
Wpłata na konto Fundacja Bielsko-Biała Tango:
BNP Baribas: 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977
z dopiskiem "Tango Pod Żaglami"
Pytania: Ania tel. 601 461 366
----------------
We invite you to the 7th edition of Tango Under Sails in Masuria, PL
on 2-9.07.2022 for a week's sailing holiday with tango in the background

Accommodation on Antila sailing yachts (8-9 people, 3 closed double cabins+ 2 in a cocpit, gas cooker, fridge)
* DATE: 2-7.07.2022
- start 2.07 (Saturday) at 6:00 p.m. attention!
the first night with Argentinian folklore by the fire, we do not stay overnight at Klub Mila. Please check in on the yachts until 17:00.
- back on 7/9/2022 (Saturday) to 12:00
* STARTING AND ENDING PLACE: MILA CLUB, KAMIEŃ, 12-220 Ruciane-Nida
* INSTRUCTORS: Urszula Nowocin (PL) / Fernando Romero Chucky (ARG)

PRICE: 1300 PLN / person (300 EUR)
In price:
* 7 nights on a yacht by the quay of the Mazurski Raj hotel - fee for using the hotel infrastructure, additionally payable on the spot by participants about PLN 20 / day)
* 5 hours of tango lessons with instructors at the Mazurski Raj hotel (Ruciane Nida) Urszula Nowocin & Fernando Romero Chucky
* lunch on the first day at the Mila club
* folk-night on the first evening (Saturday 2.07)
* entry to the 6 evening milongas at the Mazurski Raj hotel from Sunday 3 July to Friday 8 July) including a sweet buffet (coffee, tea, water)

To secure a place on the yacht, a payment is required:
* 1st tranche in the amount of PLN 300 (EUR 60) until 03/30/2022
* Remaining amount until 05/30/2022

Payment to the account of the Bielsko-Biała Tango Foundation:
BNP Baribas: PL 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977
BIC/SWIFT CODE: BNPAPLP
with the annotation "Tango Under Sails"

Questions: Ania, phone: 0048 601 461 366, FB Anna Pietruszewska