VIII Beskid Tango Maraton 2022

The day after Beskid Tango Marathon / Dzień po Beskid Tango Marathon.
english version below
Zawsze piszę ten post po Beskid Tango Maratonach na fali ogromnych emocji. Zaczęłam go pisać dzień po (stąd ten tytuł) lecz byłam ciekawa, czy coś się zmieni po kilku dniach gdzie emocje opadną, adrenalina i endorfiny w końcu nie wezma góry nad rozumem.
I co się okazało? Zmęczenie odeszło, a emocje nadal buzują.
A ja jestem nadal tam, gdzie spędziliśmy cztery dni, w gronie przyjaciół, w Prażakowce w Ustroniu...
Tańcząć, rozmawiając, ciesząc się ze wspólnej obecności.
Dziękuję Wam za to kochani, że stworzyliście cudowną atmosferę, ten rok był naprawdę wyjątkowy!
Że (co wszyscy podkreślali) nie było grupek ludzi którzy tańczą tylko ze sobą lecz wszyscy tańczyli bez względu na to skąd są i gdzie ze swoim poziomem tańca się znajdują.
A poziom taneczny był naprawdę imponujący!
Ogromne brawa za muzykę! DJ'e zrobili świetną robotę i stworzyli magiczną muzykę zatrzymując nas wszystkich na długie godziny na parkiecie (widziałam obolałe stopy lecz szczęśliwe twarze!).
Dziękuję wolontariuszom za dzielne stawianie się na stanowisku każdego dnia i pomoc która dla organizatorów jest bezcenna.
Jestem także pod ogromnym wrażeniem sponsoringu:
- firma Mokate serwujaca kawę i herbatę nieprzerwanie przez wszystkie dni maratonu (ukłony dla obsługi!)
- Browar Cieszyński który przytoczył beczki z piwem i zaopatrzył we wszystkie urządzenia do jego nalewania. Ogromne DZIĘKUJĘ!
Dziękuję wszystkim uczestnikom w imieniu Tanecznego Klubu Sportowego, którego członkami staliście się otrzymując legitymacje, któremu udało się zorganizować tak zacną imprezę.
Do zobaczenia za rok na IX Beskid Tango Marathon jak zawsze w pierwszy tydzień stycznia 2023 .
ZAPISZCIE DATĘ: 6-8.01.2023
-----------------
I always write this post for the Beskid Tango Marathon's on the wave of great emotions. I started writing the day after (hence the title) but I was curious if something would change after a few days when the emotions would subside, adrenaline and endorphins would finally take over the mind.
And what turned out? The fatigue is gone and the emotions are still buzzing.
And I am still there, where we spent four days, with friends, in Prażakowka in Ustroń...
Dancing, talking, enjoying the common presence.
Thank you guys for creating a wonderful atmosphere, this year was really special!
That (as everyone emphasized) there were no groups of people who only danced with each other, but all danced no matter where they were from and where they were with their dance level.
And the dance level was really impressive!
Huge applause for the music! The DJs did a great job and created magical music, keeping us all on the dance floor for hours (I saw sore feet but happy faces!).
I would like to thank the volunteers for showing up bravely every day and for the help that is invaluable for the organizers.
I am also very impressed with the sponsorship:
- Mokate company serving coffee and tea continuously for all days of the marathon (thanks to the staff!)
- The Cieszyn Brewery, which provided barrels with beer and provided all the devices for pouring it. A huge THANK YOU!
I would like to thank all the participants on behalf of the Dance Sports Club, whose members you became by receiving your ID cards, which managed to organize such a noble event.
See you next year at the IX Beskid Tango Marathon, as always in the first week of January 2023.
SAVE THE DATE: January 6-8, 2023

Archiwum/ Archive

Zapraszamy w styczniu 2022 do Ustronia!/We invite you to Ustroń (PL) in January 2022! Rejestracja na stronie maratonu / Registration at the marathon's site

Z ogromną radością przedstawiam Partnera Beskid Tango Maraton 2022- firma MOKATE z Ustronia!
Podczas całego mararonu, hostessy serwować będą dla uczestników kawę i herbatę na swom stanowsku firmowym w sali MDK Prażakówka.
Cieszymy się niezmiernie :-)
-----------------
Dear friends! It is with great pleasure that I present the Partner Beskid Tango Marathon 2022 - the company MOKATE from Ustroń!
During the entire maraton, hostesses will serve coffee and tea for participants at their corporate state in the MDK Prażakówka room.
We are very happy      

PROGRAM MARATONU (kto gra i kiedy?) /
MARATHON'S PROGRAM (who is playing and when?) / 

CZWARTEK / THURSDAY 6.01 (6h) 
Uwaga! Pre-Milonga w święto Trzech Króli (6.01) otwarta dla wszystkich miłosników tanga!, cena: 40 PLN / Attention! Pre-Milonga (6.01) open to all tango lovers! entrance fee: 40 PLN 
(dla uczestników maratonu w cenie)

20:00 – 02:00 TDJ Punto y Branca Jorge Vacca (Arg) 

PIĄTEK /FRIDAY 7.01 (15 godz.) 
Wejściowki (bez posiłków) na cały dzień 90 PLN/ Entry tickets (without dinner) for the whole day 90 PLN 

12:00-15:00 (nuevo -alter 3 h) TDJ "La Pola" Anna Pietruszewska (PL) 
15:00-19:00 (4h) TDJ Tango Dealer Lechosław Hojnacki (PL) 

19:00-20:00 przerwa obiadowa /dinner break

20:00–000:00 (4 godz.) TDJ Guillermo Monti (Arg) 
00:00-4:00 TDJ Punto y Branca Jorge Vacca (Arg) 

SOBOTA 8.01 (15 h) 
Wejściowki (bez kolacji) na cały dzień 90 PLN /Entry tickets (without a dinner) for the whole day 90 PLN

12:00-15:00 (nuevo -alter 3 h) La Pola Anna Pietruszewska (PL) 
15:00-19:00 (4h) TDJ Tango Dealer Lechosław Hojnacki (PL)

 19:00-20:00 przerwa obiadowa 

20:00-4: 00 (8h) TDJ Guillermo Monti (Arg) & TDJ Popul Castello (IT) 

NIEDZIELA 9.01 (5 godz.) /SUNDAY 9.01
Wejściowki na cały dzień 90 PLN, tylko Milonga Bielska 30 PLN / 
Entry tickets for the whole day 90 PLN,
Milonga Bielska tylko/only: 30 PLN

12: 00-17: 00 Popul Castello (IT)  

MDK Prażakówka, Ignacego Daszyńskiego 28
Cena/Fee : Milonga Bielska 30 PLN 

18:00-20:00  Gustavo Soraire  "el Tupungatino" (Argentyna)

20:00-1:00 TDJ: Fernando de Lutiis (Argentyna)