Warsztaty z Joergiem Palm & Lucią Kubasova w Bielsku-Białej

Warsztaty z Joergiem Palm & Lucią Kubasova (Praga, CZ)
30-31.03.2019 (sobota/niedziela)

Miejsce zajęć: Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła im Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12, II piętro, aula
HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
Piątek 29.03.2019
godzina: 20:00-24:00 PRE MILONGA (II Domolonga u Ani)
Sobota 30.03.2019
WARSZTATY:
GRUPA I (tańczący co najmniej 2 miesiące) Blok 1 (1,5 h)
12:00 - 13:30 Podstawy Giro (wariacje obrotowe)
GRUPA II (tańczący co najmniej 2 lata) Blok 2 (3h)
13:45 - 15:15 Dysocjacja, Dynamika chodzenia i używanie jej w boleo.
przerwa na obiad
16:30 - 18:00 Technika odbijania w giro + gancho

20:00-24:00 MILONGA W CYGAŃSKIM LESIE (Dom Kultury w Olszówce, Olszówka 20, Bielsko-Biała), piękna owalna sala, z doskonałym drewnianym parkietem), TDJ Lechosław Hojnacki (Bielsko-Biała), parkietowe 10 PLN
Niedziela 31.03.2019
10:00-11:30  OBIE GRUPY!   TECHNIKA PANIE I PANOWIE Blok 3 (1,5h) 
Praca nóg w tangu i ozdobniki
GRUPA II Blok 4 (3 h)
11:45 -13:15 Chodzenie do przodu-ciało i stopy, od podstaw do zaawansowanych
13:15- 14:45 Enrosque dla kobiet i mężczyzn
CENY (obowiązują do 28 lutego potem + 40 zł)
GRUPA POCZĄTKUJĄCA
120 zł FULLPASS 3 h (40zł/h) BLOK 1 i 3 (sobota i niedziela)
65 zł JEDNE ZAJĘCIA 1,5 h
(w miarę wolnych miejsc - pierwszeństwo mają FULLPASY).
GRUPA ŚREDNIO,- i ZAAWANSOWANA:
250 PLN FULLPASS (6 h)
130 PLN jeden dzień (3h)
65 zł jedne zajęcia (1,5 h)
(w miarę wolnych miejsc, pierwszeństwo mają fullpasy).
--------------------------------------
We have already booked a new workshop with Joerg & Lucia in March 2019. And you?
Book this date in the calendar, if you would like to come with us on a journey to your own body awareness and learn more about the secrets of movement, which, as always, are leading our incomparable instructors from Prague: Joerg Palm & Lucia Kubasova.
Time: 30-31.03.2019 (Saturday-Sunday)We invite to Friday Pre Party (29.03) and Saturday-Workshop Milonga with our guests.
Class location: Bielsko-Biała, Tyszkiewicz High School, Nadbrzeżna 12
WORKSHOPS SCHEDULE:
Friday 29/03/2019 
20: 00-24: 00 PRE MILONGA (II Domolonga at Ania's place)
Saturday 30/03/2019 
WORKSHOPS:
Ist GROUP (for dancers not less than 2 months) Block 1 (1.5 h)
12:00 - 13:30 Basics of Giro (Circular Variations)
IInd GROUP (for dancers not less than 2 years) Block 2 (3h)
13:45 - 15:15 Dynamics in Walk and use for Boleos
lunch break
16:30 - 18:00 Dissociation Skin and Rebounds in Giros + Gancho

20: 00-24: 00 MILONGA IN A GIPSY FOREST
(House of Culture in Olszówka, Olszówka 20, Bielsko-Biała), beautiful oval hall, with a perfect wooden parquet), TDJ Lechosław Hojnacki (Bielsko-Biała), parquet fee 10 PLN

Sunday 31/03/2019
10: 00-11: 30 BOTH GROUPS! Block 3 Technique for women and man
Tango Footworks and Decorations
Block 4 Groupp II (3 h)
11:45 -13: 15 The forward walk Body and Feet from Basic to Advanced
13: 15- 14:45 Enrosques for men + women

PRICES (until 28th of February then +40 PLN)
Ist GROUP: 
PLN 120 FULLPASS 3 h (PLN 40 / h) BLOCK 1 and 3 (Saturday and Sunday)
PLN 65 ONE CLASS 1.5 hours
(as far as vacancies are available (FULLPASSES first)
IInd GROUP
PLN 250 FULLPASS (6 h)
PLN 130 one day (3h)
PLN 130 one day (3h)
PLN 65 one class (1.5 hours)
(as far as free places are available- fullpasses first).