Zapraszamy do udziału już w 9'ej edycji TANGO POD ŻAGLAMI 2024 organizowanej przez Fundację Bielsko-Biała Tango które odbędzie się na Wielkich Jeziorach Mazurskich - w tym roku na ZAMKU W RYNIE! /

We invite you to participate in the 9th edition of TANGO UNDER SAILS 2024 organized by the Bielsko-Biała Tango Foundation, which will take place on the Great Masurian Lakes - this year at the CASTLE IN RYN!W 9'tej edycji Tango Pod Żaglami 2024 spotkamy się znowu z naszymi ulubionymi mauczycielami:

URSZULA NOWOCIN, Warszawa, PL

&

FERNANDO ROMERO "CHUCKY" (Argentyna)

Bedą prowadzić zajęcia -3 dni po 2 godziny każda na Zamku w Rynie


In the 9th edition of Tango Under Sails 2024, we will meet again with our favorite teachers:

URSZULA NOWOCIN, Warsaw, PL

&

FERNANDO ROMERO "CHUCKY" (Argentina)

They will conduct classes - 3 days, 2 hours each, at the Castle in RynMieszkamy i żeglujemy na jachtach o długości 10 m po pokładzie,  3-kabinowe jachty żaglowe, mogące pomieścić maksymalnie 10 osób w 3 kabinach dwuosobowych oraz w salonie, gdzie znajdują się 4 dodatkowe miejsca na spanie. Jachty wyposażone są w ster strumieniowy oraz silnik wewnętrzny Diesel oraz koło sterowe z panelem sterowniczym.

Podróż uprzyjemnią TV z płaskim ekranem, ogrzewanie, system audio, głośniki zewnętrzne oraz głośniki wewnętrzne. Pełne wyposażenie kuchni to: lodówk, kuchenka, zlew oraz sprzęt kuchenny. 

We live and sail on yachts with a length of 10 m on the deck, 3-cabin sailing yachts that can accommodate a maximum of 10 people in 3 double cabins and in the living room, where there are 4 additional sleeping places. The yachts are equipped with a thruster, an internal Diesel engine and a steering wheel with a control panel.

The journey will be made more pleasant by a flat-screen TV, heating, audio system, external speakers and internal speakers. Full kitchen equipment includes: fridge, stove, sink and kitchen appliances.

CENA: 1890 PLN/ osobę/ 7 dni

W cenie: 7 noclegów na luksusowym jachcie, 6 godzin lekcji tanga z instruktorami, praktyki tangowe, codzienne milongi w hotelu ze słodkim bufetem, codzienne żeglowanie po Mazurach, wieczór szant z zespołem grającym muzykę na żywo oraz wspaniała tangowo-żeglarska atmosfera.

ZADATEK: 500 PLN aby zarezerwować miejsce na jachcie platne na konto Fundacji BBtango.

Kolejne wpłaty: 1000 PLN do 1.02.2024 pozostała kwota 390 PLN do 30.05.2024

Detale płatności: Konto bankowe: BNP Baribas: 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977


PRICE: PLN 1,890 / person / 7 days (EUR 430)

The price includes: 7 nights on a luxury yacht, 6 hours of tango lessons with instructors, tango practices, daily milongas in the hotel with a sweet buffet, daily sailing around Masuria, an evening of shanties with a live band and a wonderful tango and sailing atmosphere.

DEPOSIT: PLN 500 (EUR 110) to reserve a place on the yacht, payable to the account of the BBtango Foundation.

Subsequent payments: PLN 1,000 (EUR 230) by February 1st, 2024, remaining amount: PLN 390 (EUR 90) by May 30th, 2024

Payment details: Bank account: BNP Baribas: 83 1750 0012 0000 0000 3155 6977

For foreign transfer in EUR: BNP Paribas PL13 1600 1462 1086 6373 4000 0002

BIC/SWIFT CODE: PPABPLPK

Fundacja Bielsko-Biała Tango, Edwarda Zającka 14, 43-309 Bielsko-Biała