JOE CORBATA & LUCILA CIONCI

FERNANDO ROMERO CHUCKY & NATASHA BARBARA

TANGO CAMP BALTIC 2023, 3-9.09.2023

HOTEL BURSZTYNOWY SEN, STEGNA K/GDAŃSKA

english version below

Mam ogromną przyjemność zaprosić Was na wakacyjny  TANGO CAMP BALTIC 2023 nad morze do Stegny k/Gdańska w terminie 3-9.09.2023. Całość odbywac się będzie w komfortowym hotelu Bursztynowy Sen. Czeka na nas sala balowa z parkietem o wielkości 180 m2, wygodnie urządzone pokoje a w strefie spa dwa baseny (zewnetrzny i wewnętrzny) oraz sauna

Naszymi instruktorami będą maestros z najwyższej półki z 25 letnim doświadczeniem na całym świecie Lucila Cionci & Rodrigo"Joe" Corbata (ARG) i swoim słynnym projekcie nauczania Formulatango. Zaprosilismy także parę argentyńskich dokonałych instruktorów Fernando Romero Chucky & Natasha Barbara

Cena to 1790 PLN/osobę + 1000 PLN na miejscu (3.09) w gotówce za lekcje i praktyki

Co w cenie? Zapewniamy:

------------------------

I have a great pleasure to invite you to the holiday TANGO CAMP BALTIC 2023 to the seaside in Stegna near Gdańsk on September 3-9, 2023. The whole event will take place in the comfortable Bursztynowy Sen hotel. A ballroom with a 180 m2 parquet floor awaits us, comfortably furnished rooms, and in the spa area there are two swimming pools (indoor and outdoor) and a sauna.

Our instructors will be top class maestros with 25 years of worldwide experience Lucila Cionci & Rodrigo "Joe" Corbata (ARG) and their famous Formulatango teaching project. We also invited a pair of Argentinian excellent instructors Fernando Romero Chucky & Natasha Barbara.

The price is PLN 1790/person (400 EUR) + PLN 1000 (225 EUR) on site (September 3) in cash for lessons and practises .

 What's included? We provide:

5. possibility of using volleyball and basketball courts, bike rental (30 PLN/day).


Lucila Cionci i Rodrigo „Joe” Corbata w 2007 roku założyli „Formułę Tango”, wspólny projekt poprzez połączenie wieloletniego indywidualnego doświadczenia w pokazach i festiwalach / Lucila Cionci and Rodrigo "Joe" Corbata founded "Formula Tango" in 2007, a joint project by combining many years of individual experience in shows and festivals. 

W dydaktyce koncentrują się na połączeniu, muzykalności i organiczności ciała, komforcie w parze i poszukiwaniu osobistego stylu / In didactics, they focus on the connection, musicality and organicity of the body, comfort in a couple and the search for a personal style of each of them. 

Miłość do tanga, doświadczenie oraz ciągłe poszukiwanie i ewolucja tańca są esencją ich filozofii. Ich sposób tańca zaskakuje dużą plastycznością i ekspresją, pokazując nowatorskie elementy choreograficzne oraz szczególny, osobisty sposób improwizacji / Love for tango, experience and constant search and evolution of dance are the essence of their philosophy. Their way of dancing surprises with great plasticity and expression, showing innovative choreographic elements and a special, personal way of improvisation.

Wśród indywidualnych doświadczeń wymienić można udział Lucili w Operze Carmen w 2008 roku w Operze Narodowej Teatru Coliseum w Covent Garden w Londynie pod dyrekcją zdobywczyni Oscara Sally Potter. Joe od wielu lat jest reżyserem, choreografem i performerem własnej firmy "Tango Bizzarro", w której przez wiele lat realizował trasy koncertowe i spektakle w Azji, Ameryce Południowej i Afryce Południowej z liczną grupą artystów. Od lat uczestniczą jako jurorzy w Mistrzostwach Świata w Tangu organizowanych przez władze miasta Buenos Aires / Individual experiences include Lucila's participation in Opera Carmen in 2008 at the National Opera of the Coliseum Theater in Covent Garden, London, conducted by Oscar winner Sally Potter. For many years Joe has been a director, choreographer and performer of his own company "Tango Bizzarro", in which he has for many years organized concert tours and performances in Asia, South America and South Africa with a large group of artists. 

For years, they have been participating as jurors in the Tango World Championships organized by the city of Buenos Aires.

Klimatyzowana sala do lekcji i milong 180 m2 / Air-conditioned classroom 180 m2

Pokoje w hotelu / Rooms in the hotel

Wygodne miejsce na posiłki-restauracja Smaki Mierzei / A comfortable place for meals - the Smaki Mierzei restaurant

Basen wewnętrzny / Indoor swimming pool

Domki drewniane aneks kuchenny / Wooden cottages kitchenette. 

Wnętrze domku / The interior of the cottage

Wnętrze domku z kominkiem / Interior of a cottage with a fireplace

Domek z zewnątrz / The cottage from the outside