Nowe miejsce na tangowej mapie Bielska-Białej!

CAVATINA HALL -pierwsza w Polsce prywatna sala koncertowa - to nowoczesna i komfortowa przestrzeń z salą koncertową podobną do sali NOSPR w Katowicach. W jej wnętrzu kryje się PIANO ROOM - miejsce na Tango! z IDEALNĄ AKUSTYKĄ, drewnianą klepką (tu niestety zostaliśmy zobligowani do dbałości o parkiet i prosimy panie o rezygnację z wysokich obcasów...

SUNDAY MILONGA NON STOP 11.06  W GODZINACH 12:00-23:00 będzie więc w bardzIej nieformalnych strojach - OBOWIĄZUJĄ BUTY TRENINGOWE.

Zapraszamy na BBTANGO FESTIVAL 2023 do Bielska-Białej!

* Data: 9-11.06.2023 (piątek-niedziela)

* Miejsce: Metrum Jazz Club, Partyzantów 22, Bielsko-Biała, PL

Warsztaty: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Legionów 81, Bielsko-Biała

Afterparty niedziela CAVATINA HALL, Dworkowa 2, Bielsko-Biała UWAGA! NOWE MIEJSCE NA MAPIE TANGOWEJ!


* Maestros: Maria Mondino (ARG) & Ismael Ludman (ARG)


* Cena:

 MILONGI FESTIVALOWE  220 PLN FULLPASS (pt-sb-nd)

-piątek (9.06) 80 PLN (przelew) 100 PLN na miejscu

-sobota (10.06) z pokazem 100 PLN (przelew) 120 PLN na miejscu 

-niedziela (11.06) SUNDAY MILONGA NON STOP 12:00-23:00, 80 PLN

-sama MILONGA POŁUDNIE  12:00-17:00,  50 PLN


UWAGA! 

MILONGI PIĄTEK I SOBOTA ODBYWAJĄ SIĘ W METRUM JAZZ CLUB, Partyzantów 22, Bielsko-Biała

NIEDZIELA 12:00-23:00 SUNDAY MILONGA NON STOP CAVATINA HALL, Dworkowa 2, Bielsko-Biała

PLAN:

PIĄTEK 9.06

20:00-00:00 TDJ Maria Mondino (ARG) muzyka tradycyjna

00:00-2:00 TDJ Anna Pietruszewska muzyka alter-nuevo

SOBOTA 10.06

19:00-22:00 TDJ Ismael Ludman (ARG) muzyka tradycyjna

22:00-2:00 TDJ Fernando Romero Chucky (ARG) muzyka tradycyjna (po północy możliwe nowe aranżacje)

OKOŁO GODZINY 23:00  POKAZ  MARIA MONDINO & ISMAEL LUDMAN

NIEDZIELA 11.06

12:00-17:00  - Cavatina- Milonga NOON  - TDJ FERNANDO ROMERO CHUCKY (ARG)

17:00-22:00 - Cavatina Afterparty - TDJ ANNA PIETRUSZEWSKA , PL


WARSZTATY 220 PLN/4 h czyli 55 zł/h

każdy dzień 130 PLN

- 2 grupy zależnie od poziomu

TEMATY

*GRUPA I (do 5 lat)

Sobota (9.06): 10:00-12:00 Niskie Voleos, lápices

Niedziela (10.06): 9:00-11:00 Dynamika w skrętach. Enroske i ozdoby.

** Grupa II (powyżej 5 lat)

Sobota: 12:15-14:15 Sincopa. Rytmiczne serce tanga

Niedziela: 11:15-13:15 Sincopa. Rytmiczne serce tanga. Sekwencje i kombinacje. (Druga część)

REJESTRACJA TUTAJ

------------------------------

We invite you to BBTANGO FESTIVAL 2023 in Bielsko-Biała!

* Date: June 9-11, 2023 (Friday-Sunday)

* Venue: Metrum Jazz Club, Partyzantów 22, Bielsko-Biała, PL

Workshops: University of Information Technology and Management, Legionów 81, Bielsko-Biała

Sunday afterparty paid separately (details soon)

* Maestros: Maria Mondino (ARG) & Ismael Ludman (ARG)

Workshops - show- TDJ's

* Price:

- FESTIVAL MILONGAS 220 PLN (50 EUR) FULLPASS (Fr-Sat-Sun)

Every day:

-Friday (9.06) PLN 80 (transfer) PLN 100 on the spot

- Saturday (10.06) with a show PLN 100 (transfer) PLN 120 on site

-Sunday (11.06) SUNDAY MILONGA NON STOP 12:00-23:00, 80 PLN,

- only MILONGA NOON 12:00-17:00, 50 PLN


PLACES: 

 FRIDAY AND SATURDAY MILONGAS ARE HELD AT THE METRUM JAZZ CLUB, Partyzantów 22, Bielsko-Biała

SUNDAY 12:00-23:00 SUNDAY MILONGA NON STOP CAVATINA HALL, Dworkowa 2, Bielsko-Biała


FRIDAY 9.06

20:00-00:00 TDJ Maria Mondino (ARG) traditional music

00:00-2:00 TDJ Anna Pietruszewska alter-nuevo music

SATURDAY 10.06

19:00-22:00 TDJ Ismael Ludman (ARG) traditional music

22:00-2:00 TDJ Fernando Romero Chucky (ARG) traditional music (after midnight possible new arrangements)

AROUND 11:00 PM, the show of:  MARIA MONDINO & ISMAEL LUDMAN


SUNDAY 11.06

12:00-17:00  - Cavatina- Milonga NOON  - TDJ FERNANDO ROMERO CHUCKY (ARG)

17:00-22:00 - Cavatina Afterparty - TDJ ANNA PIETRUSZEWSKA , PL

- WORKSHOPS 220 PLN/4 h, i.e. 55 PLN/h (50 EUR)

each day 130 PLN

- 2 groups depending on the level

THEMES

*GROUP I (up to 5 years)

Saturday (9.06): 10:00-12:00 Low Voleos, lápices

Sunday (10.06): 9:00-11:00 Dynamics in turns. Enroskes and ornaments.

** Group II (over 5 years)

Saturday: 12:15-14:15 Sincopa. The rhythmic heart of tango

Sunday: 11:15-13:15 Sincopa. The rhythmic heart of tango. Sequences and combinations. (second part)

REGISTRATION FORM

maria mondino (arg)

Ismael ludman (ARg)

(Timisoara Tango Story, 2014)