11 BESKID TANGO MARATON 2025

2-5.01.2025, szczyrk,pl

 ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ POD NAZWĄ: "OPOWIEDZ MI SWOJĄ HISTORIĘ"


4 **** hotel tuż obok wyciągu narciarskiego (gondola)  na Skrzyczne. To piękne miejsce z fantastyczną salą balową i wszystkimi udogodnieniami (basenem, spa, sauną), pięknie urządzonymi pokojami oraz dwoma restauracjami: kuchni regionalnej oraz Meta Tao Thai & Sushi gdzie można odkryć smaki kuchni japonskiej i tajskiej.

Adres: ul, Skośna 4, 43-370 Szczyrk, PL

Sala taneczna  to sala weselno-bankietowa ktora może pomieścić do 300 osób. Wyróznia się nowoczesnym stylem. Jest w niej klimatyzacja oraz profesjonalne oswietlenie aby dostosować nastrój do potrzeb uczestników. Poprzez szklaną ścianę z okien rozciąga się malowniczy widok na kolejkę górską na Skrzyczne.

FRANCISCO SAURA (ESP)

ROBERT KANDEFER (PL)

TINO IACOVINO (IT)

JULIA RIVAS (ESP)

ANNA PIETRUSZEWSKA LA POLA (PL)

Każdy tanguero (a) ma swoją tangową historię. Chcielibyśmy je usłyszeć i jeśli wyrazicie na to zgodę to podzielić się z Wami. Dokładnie na rozpoczęcie każdego setu muzycznego pokażemy 3 wybrane historie na wielkiej scenie na ekranie. Ma to także na celu zaproszenie WSZYSTKICH na konkretną godzinę i rozpoczynanie każdego setu (milongi maratonowej) o wyznaczonej godzinie (także dlatego aby DJ nie grał przez pierwszą godzinę do pustawej sali..). 

Nagrodą będą wejściówki na poszczególne sety muzyczne.

Ale najpierw set zacznie się od ...HYMENU"! Czemu "hymen"? hymn już mamy więc HYMEN to bardzo dobre słowo :-) 

Ogłaszam więc konkurs na "HYMEN BTM" (Beskid Tango Maraton).

Ma zaczynać się od sygnału TRĄBITY -ci co byli na 10 'tej edycji wiedzą ale dla przypomnienia- "Trombita to ludowy instrument dęty używany w Beskidach i na Podhalu, zbudowany z drewna świerkowego, sięgający do 4 metrów długości, o kształcie prostej rury. nieco rozszerzonej na końcu, wydająca głęboki, niski dźwięk".

Hymen w formie mp3, ma składać z tangowych utworów przechodzących jeden w drugi. Całość ma trwać nie dłuzej niż 1-2 minuty.

Osoba która nadeśle hymen wybrany przez nas jako najciekawszy dostanie fullpass na 11 edcycję BTM. Rozstrzygnięcie w grudniu 2024.

Przesyłajcie do nas zarowno swoje historie jak i swoje propozycje hymenu BTM na adres: bbtango.fundacja@gmail.com

W każdym miesiacu wybieramy przynajmniej jedno począwszy od lutego 2024 i prezentujemy go na stronach Fundacji BBtango i na wydarzeniu BTM 2025 (które niedługo powstanie) oraz na stronie www.beskidtango.pl  

________________________

1.        PLACE: Hotel Meta, Szczyrk, PL

 **** Hotel right next to the ski lift (gondola) to Skrzyczne. It is a beautiful place with a fantastic ballroom and all amenities (swimming pool, spa, sauna), beautifully decorated rooms and two restaurants: regional cuisine and Meta Tao Thai & Sushi where you can discover the flavors of Japanese and Thai cuisine.

Address: ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk, PL

The dance hall is a wedding and banquet hall that can accommodate up to 300 people. It is distinguished by a modern style. It has air conditioning and professional lighting to adjust the mood to the needs of participants. Through the glass wall from the windows there is a picturesque view of the ski lift to Skrzyczne. 

2.              MARATON'S TDJS:

FRANCISCO SAURA (ESP)

ROBERT KANDEFER (PL)

TINO IACOVINO (IT)

JULIA RIVAS (ESP)

ANNA PIETRUSZEWSKA LA POLA (PL)

3. WHAT DOES TITLE OF THE MARATHON "TELL ME YOUR STORY MEANS":

Every tanguero(s) has a tango story. We would like to hear them and, if you agree, share them with all of you. At the beginning of each musical set, we will show 3 selected stories on a large stage on the screen. This is also to invite EVERYONE and start each set (marathon milonga) at the designated time (also so that the DJ does not play to an empty room for the first hour...)

The prize will be tickets to individual music sets.

But first the set will start with... HYMEN! Why "hymen"? We already have the anthem, so HYMEN is a very good word :-)

So I am announcing a competition for "HYMEN BTM" (Beskid Tango Marathon).

It is supposed to start with the TROMBITA signal - those who were at the 10th edition of this edition know, but as a reminder - "Trombita is a folk wind instrument used in the Beskids and Podhale, made of spruce wood, up to 4 meters long, in the shape of a straight pipe. slightly widened at the end, producing a deep, low sound"

Hymen, in mp3 form, is to consist of tango songs flowing one into another. The whole thing should last no longer than 1-2 minutes.

The person who sends the hymn selected by us as the most interesting will receive a full pass for the 11th edition of BTM. Resolution in December 2024.

Send us both your stories and your BTM hymen suggestions to: bbtango.fundacja@gmail.com.

Every month we choose at least one starting from February 2024 - and present it on the website of the BBtango Foundation and at the BTM 2025 event (which will be created soon) and on the website www.beskidtango.pl​